Bilim Araştırma Merkezleri Konusu

Bilim Araştırma Merkezleri Konusu

Bilim Araştırma Merkezleri Konusu

Evrenin gizemlerini çözme arayışında, bilim araştırma merkezleri yenilik, keşif ve işbirliği merkezleri olarak hizmet veren önemli bir rol oynamaktadır.Fizik alanında, Türkiye ve dünyada çapında çok sayıda kurum, insan anlayışının sınırlarını zorlayan çığır açan araştırmaların ön saflarında yer almaktadır.

TÜBİTAK

Tübitak, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu adıyla 1963 tarihinde kurulmuştur. Kurumun genel yapısı ve işlevleri şu şekildedir;

Ülkenin ve toplumun sürekli gelişimini sağlamak, ülkede bulunan insanların yaşam kalitesinin arttırılmasına yardımcı olmak,

Arge çalışmalarına destek vermek ve Arge alanında çalışmalar yaparak ürün kalitesini artırmak.

Akademik faaliyetlerle birlikte bilim insanlarına destek vermek,

Bilim, Arge ve teknoloji alanında çalışmalar yaparak, ülkedeki gelişim politikalarına katkıda bulunmak,

Proje sahibi kurumlara, üniversitelere ve sanayi üretim merkezlerine projeleri ile ilgili destek vermek, fon sağlamaktır.

TAEK

Taek, 1956 yılında Türkiye Atom Enerjisi Kurumu adıyla kurulmuştur. İnsan sağlığı ve enerji alanında pek çok çalışmaya ve projeye katkıda bulunmaktadır. Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun görevleri;

Radyoaktif madde ve nükleer maddelerle ilgili çalışmalar yapmak ve bu maddelerin herhangi bir anda kullanımında ortaya çıkabilmesi muhtemel durumları önlemek,

Radyoaktif maddeler nedeniyle insan ve doğa sağlığına olumsuz etki edebilecek durumları önlemek, zararlı maddeleri insan sağlığından uzaklaştırmak,

Farklı ülkelerle işbirliği yaparak nükleer projelerin ve çalışmaların yalnızca barışçıl ve insancıl amaçlara yönelik kullanılmasını sağlama, çevreye dost ürünler ve maddeler hakkında diğer ülkelerle uluslararası çalışmalar yapmaktır.

ASELSAN

1975 yılında Askeri Elektronik Sanayi adıyla kurulan Aselsan, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına ait bir kuruluş olarak ortaya çıkmıştır. Genel olarak Aselsan, TSK’nın haberleşme ve haberleşmede kullanılan cihaz teknolojisiyle ilgili çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuştur. Aselsan genel olarak elektronik cihazlar üreten, üretimde yüksek teknoloji kullanan ve üretilen cihazların satışını sağlayan bir kurum olarak karşımıza çıkmaktadır. Milli kaynakları verimli şekilde kullanarak üretim yapan Aselsan, TSK başta olmak üzere kurum ve müşterilerine elektronik teknoloji alanında projeler sunmak, üretim yapmak ve kendisine verilen kaynakları etkin şekilde kullanmakla görevlidir.

Bilim Araştırma Merkezleri Konusu

CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü):

Cenevre yakınlarındaki Fransa-İsviçre sınırında bulunan CERN, yüksek enerjili parçacık fiziği ile eş anlamlıdır. Dünyanın en büyük ve en güçlü parçacık hızlandırıcısı olan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’na (LHC) ev sahipliği yapan CERN, temel parçacıklar ve bunların etkileşimleri hakkındaki anlayışımızı geliştirmemizde etkili olmuştur. Kayda değer başarılar arasında, bulunması zor parçacığın varlığını doğrulayan çığır açan bir an olan 2012’de Higgs bozonunun keşfi yer alıyor.

Fermilab (Fermi Ulusal Hızlandırıcı Laboratuvarı):

Illinois, Batavia’da bulunan Fermilab, Amerika Birleşik Devletleri’nde önde gelen bir parçacık fiziği laboratuvarıdır. Eski parçacık hızlandırıcısı olan Tevatron, 1995 yılında en üstteki kuarkın keşfinde çok önemliydi. Fermilab, nötrinoları, karanlık maddeyi ve evrenin diğer temel yönlerini araştıran deneylerle parçacık fiziğine katkıda bulunmaya devam ediyor.

MIT (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) Fizik Bölümü:

Araştırma ve eğitim alanındaki mükemmelliği ile tanınan mıt’nin Fizik Bölümü, fiziğin sınırlarını ilerletmede bir engel olmuştur.Mıt’deki araştırmacılar, yoğun madde fiziği ve kuantum hesaplamadan astrofizik ve kozmolojiye kadar geniş bir fizik yelpazesini inceliyorlar. MIT’in disiplinler arası işbirliğini teşvik etme taahhüdü, çığır açan keşiflere ve yeniliklere yol açtı.

Max Planck Yerçekimi Fiziği Enstitüsü:

Yaygın olarak Albert Einstein Enstitüsü olarak bilinen bu Alman araştırma merkezi, teorik ve deneysel yerçekimi fiziğine odaklanmaktadır. Yerçekimi dalgalarının incelenmesine güçlü bir vurgu yapan enstitü, 2015 yılında yerçekimi dalgalarının varlığını doğrulayan ve yeni bir gözlemsel astrofizik dönemi açan LIGO işbirliğinde çok önemli bir rol oynadı.

Çevre Teorik Fizik Enstitüsü:

Kanada’nın Waterloo kentinde bulunan Çevre Enstitüsü, teorik fizik araştırmaları için bir merkezdir.Fizikteki temel sorulara verdiği önemle tanınan Perimeter’daki araştırmacılar, kuantum bilgisinden sicim teorisine kadar çeşitli konuları araştırıyor.Enstitünün işbirlikçi ve entelektüel olarak teşvik edici bir ortamı teşvik etme taahhüdü, dünyanın dört bir yanından en iyi fizikçileri cezbetmiştir.

NASA

1958 yılında ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi olarak kurulan Nasa, uzay ve uzay projeleri alanında çeşitli çalışmalar yapmaktadır.ABD merkezli olarak kurulan Nasa, genel olarak ABD merkezli oluşturulan projeler ve çalışmalar hakkında araştırma yapar.

Uzay alanında yaptığı çalışmaların yanı sıra uzay programları için de çeşitli çalışmalar yapmaktadır.Ayrıca, Ay’a yapılan uçuşlardan da sorumlu olan Nasa, insansız hava araçlarının uzay boşluğuna yapacağı uçuşlardan da sorumludur.Yalnızca bilimsel çalışmalar alanında değil ayrıca sivil ve askeri çalışmalarda da Nasa projeleriyle yer almaktadır.Özellikle askeri alanda yapılan roket çalışmalarında Nasa öncü kurum olarak yer almaktadır.Uzayda ve gezegenlerde yer bilimleriyle ilgili ve ozon tabakasıyla alakalı konularda bilimsel araştırmalara katkıda bulunur.

Bu bilim araştırma merkezleri, fizik alanındaki insan bilgisinin sınırlarını zorlayan bilimsel araştırmanın işaretleri olarak durmaktadır. Çığır açan keşifler, teknolojik gelişmeler veya eğitim girişimleri yoluyla katkıları, fiziğin manzarasını şekillendirmeye ve gelecek nesil bilim insanlarına ilham vermeye devam ediyor.Geleceğe baktığımızda, bu kurumlar şüphesiz evrenin geri kalan gizemlerinin çözülmesinde merkezi bir rol oynayacaktır.


Web Tasarım