Bhimrao Ramji Ambedkar Kimdir? Hayatı Ve Biyografisi 

Bhimrao Ramji Ambedkar Kimdir? Hayatı Ve Biyografisi

Doğum tarihi: 14 Nisan 1891 

Ölüm tarihi ve yeri: 6 Aralık 1956, Yeni Delhi, Hindistan

Bhimrao Ramji Ambedkar, Babasaheb olarak ayrıca tanınır.14 Nisan 1891 – 6 Aralık 1956 tarihleri arasında yaşamış Hint politikacı, filozof, antropolog, ekonomist ve tarihçi.

Bhimrao Ramji Ambedkar’ın Biyografisi

Bhimrao Ramji Ambedkar (1891-1956), kendisini dokunulmazların, özellikle de kendi kastından Maharların yaşamını iyileştirmeye adayan Hintli bir sosyal reformcu ve politikacıydı.

Bhimrao Ambedkar, Madhya Pradesh, Mhow’da doğdu. 1914-1916 yılları arasında Columbia Üniversitesi’ne gitti ve 1926’da doktora derecesi aldı. Columbia’dayken, John Dewey ve diğer önde gelen öğretmenler Ambedkar’a ilham verdi ve sosyal reforma olan bağlılığını pekiştirdi.

Bhimrao Ramji Ambedkar Kimdir? Hayatı Ve Biyografisi
Bhimrao Ramji Ambedkar’ın Fotoğrafı

20. yüzyılın başlarında Hindu dokunulmazlarının koşullarını değiştirmek için iki yol vardı. Ambedkar, bir kastın alışkanlıklarını ve imajını, yüksek kastlarla ilişkili normlara benzeyecek şekilde değiştirmeye yönelik daha geleneksel yaklaşımı reddetti.

Bunun yerine, bu tür normların yerini, Mahars da dahil olmak üzere tüm insanların özgürlük ve eşitlik haklarına sahip olduğu şeklindeki Batı temelli lokasyon ile değiştirmeye çalıştı.

Ambedkar, bu hakların gerçeğe dönüşebileceği koşulları yaratmayı kendine misyon edindi. Sofistike, açık sözlü, politik bir anlayışa ve bencillikle sınırlanan bağımsız bir ruha sahip olan Ambedkar, dokunulmaz kastları modernize etmek için yola çıktı.

1935’ten önce Ambedkar, Maharları kast konferansları, şimdiye kadar dokunulmazlara kapalı tapınaklara girme kampanyaları ve propaganda ve iletişim için gazeteler oluşturma yoluyla birleştirmeye çalıştı. 1924’te Ambedkar, ekonomik ve eğitimsel gelişmeyi sürdüren Bombay Depresif Sınıflar Enstitüsü’nü kurdu. Ambedkar siyasi arenaya da girdi çünkü dokunulmazların İngiliz anayasa reformlarının sağladığı fırsatlardan yararlanmaları gerektiğine inanıyordu. Bombay Yasama Konseyinin bir üyesi olarak, Maharların ve diğer depresif kastların ayrılmış yasama koltukları ve istihdam almalarına yardımcı oldu.Londra Yuvarlak Masa Konferanslarında Ambedkar, dokunulmazlar için anayasal güvenceleri savundu.

Bu faaliyetler Ambedkar’ı Mahatma Gandhi ile karşı karşıya getirdi. Gandhi babacan bir şekilde dokunulmazların durumunu iyileştirmeye çalışsa da, Ambedkar’ın dokunulmazların siyasi olarak harekete geçmesi ve diğer Hindulardan ayrı bir statü verilmesi yönündeki talebini reddetti. Liderler arasındaki çatışma, ölüm tehditleri ve titrek uzlaşmalarla noktalanarak devam etti.

Bhimrao Ramji Ambedkar Biyografi
Bhimrao Ramji Ambedkar’ın Biyografisi

Ambedkar, 1935 Hindistan Hükümeti Yasası’ndan sonra yeni yönlere hareket etti. Dokunulmaz taleplerin odak noktası haline gelen bir dizi siyasi parti kurdu. 1942’de Genel Vali Yürütme Konseyi’nde yasal üye olarak görev yaptı ve Hindistan anayasasının hazırlanmasına katkıda bulundu.

Siyasi manevralar dokunulmazlara sınırlı faydalar sağlasa da Ambedkar, kendisinin ve kastının Hinduizm’de öz saygı ve ekonomik refah sağlayamayacağına ikna oldu.

Ambedkar, diğer Hint dinleriyle ilişkisini araştırdığı 20 yılın ardından, 6 Aralık 1956’daki ölümünden hemen önce Budizm’e geçti. Hindu kısıtlamalarının bu dramatik reddi ve beraberindeki yeni bir yaşam biçimini olumlama çabası, Ambedkar’ın Hindistan’ı temsil etme iddiasını doğruladı.Halkının çıkarları ve iradesi onun için herşeyden öndeydi. Yarım milyon Mahar onu Budizm’e kadar takip etti.

Bhimrao Ramji Ambedkar 6 Aralık 1956, Yeni Delhi, Hindistan’da öldü.

 


Web Tasarım