Beynin Bölümleri Ve Görevleri Nelerdir?

Beynin Bölümleri Ve Görevleri Nelerdir?

Dünyanın en karmaşık yapısı hala çözümlenmemiş olan beyindir.Beyin birkaç bölümden oluşan bir yapıya sahiptir.Beynin bölümleri, beyin karmaşık yapıda olan kafatasının içinde bulunan bir yapıdır.Bu Yapı üç bölüme ayrılmaktadır.Beynin ön beyin, Orta beyin ve arka beyin olarak ayrılan bölümleri de kendi aralarında alt bölümlere ayrılmaktadır.Önbeyin uç beyin ve ara beyin olarak ayrılırken arka beyin beyincik, omurilik soğanı ve pons olarak bölümlere ayrılmaktadır.

Beynin Bölümlerinin Görevleri

Ön beyin kendi içinde iki alt başlığı ayrılmaktadır.Bunlardan biri uç beyindir.Uç beyin beynin ön kısmında sağ ve sol yarım kürelerden oluşur.

Uç beyin görevleri

Konuşma ve yazma

Görme ve hayal etme

Bilimsel yetenek

Müzik yeteneği

Sayısal ve sanat yeteneği

Düşünme, mantık becerileri

Üç boyutlu algılama

Çözümleme ve anlamı gibi işlemlerin gerçekleştirildiği alandır.

Ara Beyin

Ön beyin yarım kürelerinin dışında kalan kısma ara beyin denir.Talamus ve hipotalamus olarak 2’ye ayrılır.

Talamus tüm sistemlerden gelen koku duyuları dışında diğer tüm uyarıları alam bir kapı görevi görür.Ayrıca amaca yönelik bilinçli davranışlardan da talamus sorumludur.

Hipotalamus insan vücudu için iç dengeyi sağlayan sistemi korumakla görevli olan bölümdür.Hipotalamus kan basıncını ve kalp atışını destekler.Vücut ısısını sabitleştirir. Açlık tokluk durumlarını bildiren salgıların salgılanmasını sağlayan sistemdir.

Duyu ve davranışları ayarlar.

Orta Beyin

Orta beyin beynin refleks merkezidir. Orta beyin görme ve duyma olaylarında refleks kontrol merkezi olarak görev yapar.

Arka Beyin

Arka beyinde kendi arasında 3 alt başlıktan oluşmaktadır.

Beyincik; vücudun dengede tutmayı sağlar ve kasların çalışmasını destekler.

Omurilik soğanı

Sindirim, boşaltım, solunum, dolaşım sistemlerinin çalışmasını sağlar.

Karaciğerin kan şekerini ayarlar

Hayati refleksleri (hapşırma, öksürme, yutkunma, kusma) ayarlar.

Omurilik soğanı çalışmayan canlı yaşayamaz.

Pons; beyincik yarım kürelerini birbirine bağlar.

Beynin Yapısı ve Özellikleri

Beyin görme, bilinçli düşünme, duyguları algılama ve kontrol özelliklerine sahiptir. Bölümlerden oluşur.


Translate »

Web Tasarım