Bakara Suresi 153 – 157 Ayetlerde Ne Anlatılıyor?

Bakara Suresi 153 – 157 Ayetlerde Ne Anlatılıyor?

Arapça ve Türkçe Okunuşu
Yâ eyyuhe-lleżîne âmenû-ste’înû bi-ssabri ve-ssalât(i)(c) inna(A)llâhe me’a-ssâbirîn(e)

Türkçe Meali

“Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerin yanındadır.” (Bakara 153)

Bakara 153. Ayette Verilen Mesaj
İnsan, yaşamı boyunca Allah’ın (c.c) murad ettiği bir takım imtihanlara tabii tutulur.Bu imtihanlar karşısında insan nasıl davranacağını bilirse ve buna göre hareket ederse mutlaka kurtuluşa erer. Allah (c.c) bu ayet-i kerimede iman eden insanlara hitap ederek “Sabır ve namazla yardım dileyin” demektedir.Yani başa gelen musibetler karşısında kişi sabredip namaz kılarsa Allah (c.c) yardımını gönderir ve kişinin yanında olur.

Bakara Suresi 154. Ayet
Bakara Suresinin 154. ayetinin açıklaması, Türkçe ve Arapça yazılışı ve ayette verilen mesaj şu şekildedir;

Arapça ve Türkçe Okunuşu
Velâ tekûlû limen yuktelu fî sebîli(A)llâhi emvât(un)(c) bel ahyâun velâkin lâ teş’urûn(e)

Türkçe Meali
“Allah yolunda öldürülenler için “ölüler” demeyin. Hayır, onlar diridirler, fakat siz bilemezsiniz.” (Bakara-154)

Bakara Suresi 154. Ayette Verilen Mesaj
Allah yolunda ölen insanlara “şehit” denir.

Yani hayatını Allah (c.c) rızasını kazanmak için feda eden kişilere bu isim verilir ve şehitler, Allah katında ölü sayılmazlar.Biz insanlar, onların öldüklerini zannederiz ama yanılırız. Çünkü şehitler, makam bakımından çok yüksek mertebede yer alırlar ve bizim onların yaşadığını hissetmemiz mümkün değildir.Bu nedenle Allah’u taala ayet-i kerimesinde “onlar için ölüler demeyin” demektedir.

Bakara Suresi 155. Ayet

Bakara Suresinin 155. ayetinin açıklamasını, Türkçe ve Arapça yazılışı ve ayette verilen mesajlar aşağıda yer alıyor.

Arapça ve Türkçe Okunuşu
Velenebluvennekum bişey-in mine-lḣavfi velcû’i venaksin mine-l-emvâli vel-enfusi ve-śśemerât(i)(k) vebeşşiri-ssâbirîn(e)

Türkçe Meali
“Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla; mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele!” (Bakara -155)

Bakara Suresi 155. Ayette Verilen Mesaj
İnsanoğlu, hayatı boyunca sürekli zevk içinde rahatlık içinde olmaz.Bazen sıkıcı zamanlar da yaşayabilir, imtihanlarla da karşı karşıya kalabilir. İman edenler ise tüm bunların karşısında sabrederek Allah’a sığınırlar.Bu ayet-i kerimede, bu şekilde davranan insanların müjdelendiği belirtilmektedir.Yani isyana girmeden Allah’a tevekkül edenler, kesinlikle başlarına gelenler karşısında sabırlı davrandıklarında kazananlardan olurlar.

Bakara Suresi 156. Ayet
Bu kısımda sizlere Bakara Suresinin 156. ayetinin açıklamasını, Türkçe ve Arapça yazılışını sunuyoruz.

Verilen Mesaj
İnsan, dünyada iken türlü imtihanlarla imtihan edilir.Ancak iman edenler, başlarına bir bela geldiğinde, ahireti hatırlarlar ve “Allah’tan geldik, dönüşümüz yine O’nadır” derler.Yani dünya sıkıntılarının geçici olduğunun farkında olurlar ve başlarına gelen musibetleri büyütmezler. Elbette bunların hepsinin biteceğine inanırlar ve böylelikle başlarına gelen musibetler karşısından evhama kapılmazlar, isyana düşmezler.

Bakara Suresi 157. Ayet
Bakara Suresinin 157. ayetinin açıklamasını, Türkçe ve Arapça yazılışı ve ayette verilen mesajı aşağıda bulabilirsiniz.

Arapça ve Türkçe Okunuşu

Ulâ-ike ‘aleyhim salevâtun min rabbihim verahme(tun)(s) veulâ-ike humu-lmuhtedûn(e)

Türkçe Meali
“İşte rablerinin lütufları ve rahmeti bunlar içindir ve işte doğru yola ulaşmış olanlar da bunlardır.” (Bakara -157)

Bakara Suresi 157. Ayette Verilen Mesaj
Bakara Suresi’nin 155. Ayetinden 157. Ayetine kadar olan kısım birbirinin devamıdır. Bu ayette Allah (c.c) yukarıda söylediğimiz gibi davrandığında hem Allah’ın (c.c) rızasına ulaşır hem de kurtuluşa erer. Nitekim Allah (c.c) da ayeti kerimesinde “İşte rablerinin lutufları ve rahmeti bunlar içindir ve işte doğru yola ulaşmış olanlar da bunlardır” şeklinde buyurmaktadır.

Kur’an’ı Kerim’in tüm ayetlerinin inananlar için bir rahmet kaynağı olduğunu başında da söylemiştik.Bakara Suresi 153-157. Ayetlerde verilen mesajlar incelendiğinde aslında her insanın başına gelebilecek birtakım olaylar ve karşılığında nasıl davranılması gerektiği ile ilgili bilgiler verilmektedir.Allah’ın rızasını kazanmak ve O’nun lütfuna mazhar olabilmek için söylenenleri yerine getirmek ve bu doğrultuda bir hayat yaşamak gerekir.


Web Tasarım