Asya Hun Devleti Ne Zaman Kuruldu? Asya Hun Devleti Nasıl Yıkıldı 

Asya Hun Devleti Ne Zaman Kuruldu? Asya Hun Devleti Nasıl Yıkıldı

Asya Hun Devleti, tarihte bilinen ilk Türk devletidir ve Orta Asya’da yaşayan Türk boylarını bir araya getirerek, siyasî birliği sağlamıştır. Kuruluşu hakkında kesin bilgiler bulunmamakla birlikte, M.Ö. 220 yıllarından Teoman tarafından kurulduğu ve devletin Mete tarafından bir imparatorluk hâline getirildiği, Çin kaynaklarından anlaşılmaktadır. Mete zamanında Hun İmparatorluğu; Sibirya, Çin Denizi, Japon Denizi ve Hazar Denizi arasında kalan topraklara hakim olmuştur.

Mete’nin ölümünden sonra, Asya Hun İmparatorluğu, gücünü bir süre daha korumuş, ancak devlet yönetimindeki veraset sistemi, yani devletin hükümdar ailesinin ortak malı olarak kabul edilmesi ve imparatorun her çocuğunun yönetimi ele alma hakkı bulunması ve Çinli prenseslerle evlilik sonucunda yaşanan karmaşalar nedeniyle devlet, Doğu ve Batı Hun İmparatorluğu olmak üzere ikiye bölünmüştür.

Hun İmparatorluğu, kurulduğu coğrafî bölgenin yapısına paralel olarak at yetiştiriciliğine ve hayvancılığa dayalı bir ekonomiye sahiptir. Bu ekonomik yapı, devletin askerî başarısını da beraberinde getirmiştir. Tarıma elverişli olmayan uçsuz bucaksız bozkırda, at yetiştiren Hunlar, Mete zamanında hem askerî, hem sosyal hem de ekonomik bakımdan oldukça başarılı bir merkeziyetçi devlet sistemi kurmuşlardır.

Asya Hun Devleti hükümdarları kimlerdir?

Asya Hun Devleti hükümdarları şu şekilde sıralanır:

Teoman Han (M.Ö 220)

Mete Han (M.Ö 209)

Lao-Şang (M.Ö 179)

Kung-Sin (M.Ö 160)

Iti-Sie (M.Ö 126)

U-vey (M.Ö 114)

Ousiuliu (M.Ö 105)

Kiuliu-hou (M.Ö 102)

Tçietiheu (M.Ö 101)

Houloku (M.Ö 96)

Houyenti (M.Ö 85)

Hiuliukiu (M.Ö 68)

Voyenkiu (M.Ö 60)

Houhansie (M.Ö 57)

Feoutchou (M.Ö 31)

Seuhiaijo (M.Ö 20)

Tcheyajo (M.Ö 12)

Outchou (M.Ö 8)

Ouloijou (M.S 13)

Houthouulh (M.S 18)

Pounou (M.S 46)

Yeou-lieou (M.S 66)

Yu-chukieu (M.S 87) 

Asya Hun Devleti Bilgi
Asya Hun Devleti

Asya Hun Devleti özellikleri nelerdir?

Orta Asya’da kurulan devlet, bu bölgede kurulan ilk Türk devleti olma özelliğine sahiptir.Başkenti Ötüken olan devlet, göçebe yaşam tarzını benimsemiştir.Devleti oluşturan toplumlar, hayvancılık, avcılık ve ticari faaliyetlerle temel geçim kaynaklarını sağlamıştır.Suyun, ayın, güneşin ve toprağın kutsal olduğu düşünen Asya Hun Devleti, çok tanrılı inanca sahip olmuştur. Devletin başkenti ise Ötüken’dir.

Asya Hun Devleti bayrağı
Asya Hun Devleti bayrak

Asya Hun Devleti haritası hangi bölgeleri kapsar?

Gittikleri bütün topraklara kendi kültürlerini de taşıyan Asya Hun Devleti; Aral Gölü, Kaşgar, Sibirya ve Çin arasında kalan bölgeyi kapsamıştır. Geniş toprak sınırlarına sahip devlet genellikle Çinlilerle mücadele vermiştir. Kung-sin ve Hohanyeh hanları arasında çıkan siyasi anlaşmazlıkla devlet Doğu ve Batı olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır. Daha sonra zayıflayan ve yıkılan Asya Hun Devleti’nde yer alan toplumlar, Kavimler Göçü ile Batı’ya doğru göç etmiştir.

 


Web Tasarım