Andronova Kültürü Nedir, Hangi Uygarlığa Aittir, Türk mü?

Andronova Kültürü Nedir, Hangi Uygarlığa Aittir, Türk mü?

Andronovo kültürü (Rusça: Андроновская культура), MÖ 2000-900 yılları arasında Altay ve Tanrı dağları, Batı Sibirya ve Hazar’ın kuzeydoğusuna kadar uzanan bölgede yaşamış Tunç Çağı toplumları için kullanılan terim.

Afanasiyevo kültürü ile başlayan ve İskit, Hunlar, Moğollara devam eden bozkır konfederasyonu yönetiminin temsilcisidir.

Andronovo ismi Krasnoyarsk Krai bölgesinde bulunan Rus arkeolog Arkadi Tugarinov’un 1914 yılında kültür hakkındaki ilk kalıntıları yakınında bulduğu Andronovo (Андроново) isimli bir köyden gelmektedir.Bu keşifte seramik süslemeler ve çömelme pozisyonunda duran iskeletler barındıran mezarlar bulunmuştur. Andronovo kültürünün yeni bir kültür olabileceği ilk defa 1920 yılında Sergei Teploukhov tarafından anlaşılmıştır. 

Andronova Kültürü Nedir
Andronova Kültürü

Andronova Kültürünün Özellikleri Nelerdir?

Ağırlıklı olarak bakır gereçlerin hâkim olduğu kültür yapısında altın ve tunçtan yapılan araçlara da rastlanmıştır.

Eşyalarda daha çok at figürünün kullanıldığı görülür.

Kültür geleneklerinde at evcilleştirilmiştir.

Çoğunluğu Orta Asya Bölgesinde bulunan küçük köy ve göçebe halklardan oluşur.

Köylerde inşa edilen yığma tepe, hendek ve kerestelere rastlanmıştır.

Köyler genellikle 2 ile 20 evden oluşsa da 100 ev içeren yerleşim alanlarına da rastlanır.

Andronova Kültürü Türk mü?

Orta Asya Türk kültürlerinden biri olan Andronova Kültürü Altay – Tanrı Dağı dağları, Güney Sibirya ve Hazar’ın kuzeydoğusuna kadar uzanan bölgede gelişmiş olan bir Türk kültür çevresi olarak bilinmektedir.Bu kültür genel olarak MÖ 1700 ile MÖ 1200 arasına tarihlendirilmiştir.


Web Tasarım