Anadolu’da Selçuklu Bizans Mücadelesi

Anadolu’da Selçuklu Bizans Mücadelesi

Süleyman Şah, 1077 yılında Hristiyanlar için oldukça önemli olan İznik’i ele geçirmiş ve başkent yaparak Türkiye Selçuklu Devleti’ni kurdu.

Süleyman Şah, 1086 yılında Antakya yolunda Suriye Selçuklu Meliki Tutuş ile mücadele sırasında vefat etti.

Süleyman Şah’ın İznik’te vekil olarak bıraktığı Ebu’l-Kasım, Türkiye Selçuklu Devleti’nin devamını sağladı.

1092 yılında Melikşah’ın ölümünden sonra Kılıç Arslan esaretten kurtularak İznik’e gelmiş ve devleti Ebu’l-Kasım’dan devralmıştır.

I.Kılıç Arslan ve kayınpederi Çaka Bey, Bizans’ı tehdit edebilecek güce ulaşsa da I.Kılıç Arslan’ın Çaka Bey’i ortadan kaldırması Bizans’ı rahatlatmıştır.

Haçlı Seferleri’ne karşı Türkler, Anadolu’yu savunma görevini üstlenmiştir.

Malazgirt Meydan Savaşı ile Anadolu’da üstünlüğü Türklere kaptıran Bizans, I. Haçlı Seferi ile üstünlüğü tekrar ele geçirdi.

Türkler İznik ve İzmir gibi kıyı şehirlerini Bizans’a bırakmak zorunda kaldı. Türkiye Selçukluları başkenti Konya’ya taşıdı.

Anadolu’nun Tapusu: Miryokefalon

Nedeni :Selçukluların çok güçlenmesi, sınırlarını genişletmesi ve Türkmenlerin Batı Anadolu’ya kadar akınlara devam etmesinin Bizans’ı tedirgin etmesi ve Bizans imparatorunun, II.Kılıç Arslan ile yaptığı ittifaka sadık kalmaması

Sonuç :Bizans kuvvetleri 17 Eylül 1176 tarihinde, Denizli yakınlarında olduğu tahmin edilen Miryokefalon denilen geçitte Selçuklu kuvvetleri tarafından pusuya düşürülerek yenilgiye uğratılmıştır

Önemi :Türklerin Anadolu hâkimiyeti kesinleşmiştir.Miryokefalon Zaferi, Malazgirt’ten sonra Türkiye tarihinde ikinci bir dönüm noktasıdır.Malazgirt Zaferi’yle açılan vatan ve kurulan devlet, Miryokefalon Zaferi’yle korunmuş ve emniyet altına alınmıştır.

 


Web Tasarım