Ali Ahmed Said Eşber Kimdir ?

Ali Ahmed Said Eşber Kimdir ?

Doğum tarihi: 1 Ocak 1930 (92 yıl yaşında), Al-Qassabin, Suriye

Ali ahmed said diğer adı Adonis Kimdir ?

1930’da Ali Ahmed Said olarak doğan Adonis, eserleri Arap tarihi ve kültürünün radikal bir vizyonunu ve aynı zamanda değişim ve modernite açlığını yansıtan Lübnanlı bir şairdi.

Adonis, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemin en önde gelen Arap yazarlarından biri olan Ali Ahmed Said’in mahlaslı adıdır.1930 yılının Ocak ayında Suriye’nin batısında, Akdeniz’e yakın küçük bir dağ köyü olan Qassabin’de doğdu.1954’te Şam Üniversitesi’nde Felsefe Lisansı aldı. siyasi faaliyetleri ve Suriye Ulusal Sosyalist Partisi üyeliği nedeniyle 1956’da Lübnan’a yerleşmek üzere Lübnan’a kaçtı ve Lübnan vatandaşı oldu.

1960-1961’de, entelektüel gelişiminin önemli bir aşamasında, Paris’te okumasını sağlayan bir burs aldı.Adonis bu süre zarfında kapsamlı bir şekilde yazdı.Onun şiiri, siyasi ve sosyal inançlarına şiirsel bir ifade vermeye çalıştığı için, erken dönem etkilerinin bir kaynaşmasını yaratma girişimini temsil ediyordu.Bu dürtüler, ulusal kimlik arayışını ve Arap toplumunun “ileriye doğru büyük sıçramasını” gerçekleştirmeye yönelik güçlü dürtüyü içeriyordu.

Ali Ahmed Said Eşber Kimdir ?
Ali Ahmed Said Eşber Kimdir ?

1957’de, Yeni Şiir olarak adlandırılan şeyin gelişiminde önemli bir noktada, önemli bir rol oynaması hedeflenen avangard dergi Shi’r’in ( Şiir ) kurulmasında başka bir şair olan Yusuf el-Khal’e katıldı.Arap şiirinin gelişmesinde 1968’de Arap dünyasında avangard edebiyat dergisi haline gelen eşit derecede etkili, ancak daha kültürel ve politik yönelimli Mawaqif ( Durumlar ) dergisini kurdu.

1970’den 1985’e kadar Adonis, Lübnan Üniversitesi’nde Arap edebiyatı profesörüydü.Yazılarına yansıdığı üzere, Lübnan iç savaşı sırasındaki 10 yıllık korkudan derinden etkilenmiştir.1973 yılında Beyrut’taki St. Joseph Üniversitesi’nde Doktora derecesini aldı. 1976’da Şam Üniversitesi’nde misafir profesörlük yaptı ve 1980-1981’de Paris’te Sorbonne’da Arapça profesörü oldu.1985’te Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Georgetown Üniversitesi’nde bir dönem ders verdi. Aynı zamanda prestijli bir akademik kurum olan College de France’da ders verdi ve burada Arapça poetika üzerine ders verdi. LDaha sonra Cenevre Üniversitesi’nde Arap şiiri üzerine ders verdiği bir profesörlük yaptı.

Adonis’in gençlik yılları, Arap dünyasında kargaşa, devrimci ateş, sömürgeciliğe karşı mücadele ve modernleşme ve canlanma arayışı yıllarına denk geldi.Halil Cibran ( Peygamber’in yazarı) gibi şahsiyetlerin başarıları, yeni bir duyarlılığın, taze bir şiirsel dilin ve yeni imgelem ve ritmik yapıların filizlenmesine önemli ölçüde katkıda bulunmuştur.Adonis’in gelişim yılları, bu yeni akımın yanı sıra Avrupa şiirindeki okumalarından da güçlü bir şekilde etkilenmişti.Yine de, klasik kültür ve İslami teoloji konusunda oldukça tecrübeli olan babası tarafından Arap şiirinin klasik gelenekleri konusunda eğitim almıştı.

Bu yoğun arayış, değişim şehveti ve siyasi çalkantılar ortamında (özellikle Filistin mücadelesi ve 1948’de İsrail’in kurulmasından sonra), Yeni Şiir patlamaya başladı, önce aruz ve ritmik sisteme karşı bir isyan biçimini aldı. Arap şiirine ilk günlerinden beri egemen olan örgütlenmenin Al-shi’r al-hurr (kabaca serbest şiir) olarak bilinen şey ortaya çıktı ve Adonis’in bu yazı tarzının evrimindeki rolü çok önemliydi.

Adonis’in çalışmasındaki dönüm noktası , şiire yüklenen sosyal-politik rol ile ince, estetik açıdan çekici bir sanatın talepleri arasında bir denge yaratmanın sırlarını keşfettiği, 1961’de yayınlanan Şamlı Mihyar’ın Şarkıları ile geldi.Yokluğun sembolik diliydi.Adonis’in şiiri özellikle dil ve yapı düzeyinde daha zengin, daha dramatik, çok sesli, daha karmaşık ve çok daha deneysel hale geldi.Ancak birçoklarının gözünde büyülü Mihyar’ın şarkılarını asla geçemedi.

Eserlerinin en karmaşıkı olan 400 sayfalık Mufrad bi-Sighat al-Jam’ ( Çoğul Biçimde Tekil; 1977), göz kamaştırıcı bir yazıdır, ancak çoğunluğa kapalı, ezoterik bir dünya olarak kalan bir yazıdır.

Adonis, hem bir şair hem de şiir teorisyeni, aynı zamanda Arap tarihi ve kültürü hakkında radikal bir vizyona sahip bir düşünürdür.Bu felsefe, Arap kültüründe gelenekçilik ve yenilik üzerine bir çalışma olan al-Sabit wa al-Mutahavwil’de ( Durağan ve Değişen ) en kışkırtıcı aşamasında somutlaştırılır . Adonis, hem çağdaşları hem de genç nesil Arap şairleri arasında şiir, yaratıcılık, değişim ve modernizm hakkında düşünme üzerinde güçlü bir etki yapmıştır.

Adı isyan, reddedilme, radikal yazı ve modernizm (Arapçada hadatha kelimesiyle ifade edilir) ile eş anlamlı hale geldi ve tanımlamak, vaaz etmek ve güçlü bir şiirsel düzenleme sağlamak için başka herhangi bir figürden daha fazla çaba sarf etti.Zaman al-Shi’r ( Şiir Zamanı ) ve Sadmat al-Hadatha ( Modernliğin Şoku ) gibi kitapları Arap dünyasındaki eleştirel tefekkür tarihinde önemli noktalardır.

Özellikle şiir alanında Batı edebi geleneklerini iyi tanıyan Adonis, Avrupa ve özellikle Fransızca şiirin bazı güzel ve etkili çevirilerini yaptı.John Perse’nin tüm şiirsel eserlerinin çevirileri – ya da daha doğrusu, belki de Arapça tercümeleri ve Lübnan asıllı Fransız şair Georges Schehadeh’in dramatik eserleri özellikle önemlidir.

Adonis’in sonraki şiirlerinden bazıları, 1970’lerde ürettiği eserlerin soyutluğunu ve beyinselliğini büyük ölçüde kaybetti. Aynı zamanda 1960’larda şiirinin lirizmini ve özleminin tonunu da kaybetti.Daha önceki çalışmalarında egemen olan zamanın şiirinin aksine , yerin şiiri olarak adlandırılabilecek şeye yeni bir düşkünlük sergiledi.

Ali Ahmed Said Eşber Kimdir ?
Ali Ahmed Said Eşber Kimdir ?

1985’te Adonis, Beyrut’ta yayınlanan Al Shiriyya Al-Arabiyya ( Arap Şiiri ) adlı kışkırtıcı bir edebi eleştiri kitabı yazdı. Adonis, Batı düşüncesi ile İslami gelenekler arasında sıkışan Arap yazarın “ikili kuşatması”na odaklanmıştır. 1990’da Adonis , Texas Üniversitesi tarafından yayınlanan Arap Şiirine Giriş’i yazdı.

1994’te The Pages of Day and Night (Samuel Hazo tarafından çevrilen) adlı kitabı yayınlandı ve büyük beğeni topladı. Şiirlerin çoğu, kendilerine özgü bir mistik zamansızlık aurasına sahipti. Eserler lirik, fantastik ve vahiy yazılarını içeriyordu.

Adonis’in uzun yazarlık kariyerinde iki kez Nobel Ödülü’ne aday gösterildi ve 20’den fazla kitap yayınladı.


Translate »

Web Tasarım