Afanesyevo kültürü nedir?Afanasiyevo kültürü hakkında bilgi

Afanesyevo kültürü

Afanasiyevo kültürü (Rusça: Афанасьевская культура) Altay Dağları ve Minusinsk ovası civarında görülen, MÖ 3300 ile MÖ 2500 yılları arasında Kalkolitik Çağ’da var olmuş, Güney Sibirya’da bulunmuş olan en eski arkeolojik kültür. Kültürün ismi bölgede bulunan Afanasiyeva Dağı’ndan (Rusça: Гора Афанасьева) gelmektedir.Altay ve Sayan Dağları’nın kuzeybatısındaki bozkırlarda gelişmiştir.Avcılık, hayvancılık, taştan ve bakırdan eşyalar yaptıkları kazılar sonucu ortaya çıkmıştır.

Toplu mezarlar bu kültürde yaygın olarak kullanılmamıştır.Afanasiyevo mezarları genellikle tek veya küçük kolektif gömülerden oluşmuş ve ölüler mezarların içerisinde oturur pozisyonda gömülmüşlerdir.Mezar çukurları dikdörtgen veya daire şeklinde kazılmış ve mezarlar çeşitli taşlarla işaretlenmiştir.

Afanasiyevo ekonomisi sığır, koyun ve keçi yetiştirmek üzerine kuruluydu.Aynı zamanda vahşi ve evcil at kalıntılarına da rastlanmıştır.Kültür bölgedeki ilk yemek üreten toplum olmaktadır. Arkeolojik çalışmalarda kemik iğneler, çakmak taşından yapılmış ok uçları ve çeşitli aletler ortaya çıkartılmıştır. Bunlara ek olarak altın, gümüş ve bakırdan oluşan küçük eşyalara rastlanmıştır.

Afenesyevo Kültürünün Özellikleri Nelerdir?

Afenesyevo kültürü, madeni aletleri kullanmaya başlayan ilk medeniyetler arasındadır.

Halkın bakır ve buna benzer metalleri işleyebilme yetisi vardır.

Çeşitli silah, süs eşyaları, çanak-çömlek ve işlemeli eşyalar yaygın olarak kullanılan ekipmanlardır.

Kullanılan eşyalarda genellikle kartal ve kurt motifleri kullanılır.

Tarımsal faaliyetler ve hayvancılık, bu kültürün önemli geçim kaynaklarından biridir.

Yapılan kazılarda farklı metallerin yanı sıra at ve koyun kemiklerine de rastlanmıştır.

Afanasevo Kültürü Nedir
Afanasevo Kültürü

Afenesyevo Kültürü Hangi Uygarlığa Aittir?

Afenesyevo kültürü Orta Asya kültür esintilerinin izlerini taşır.Yapılan araştırmalarda söz konusu kültürün başka kültürlerle de ilişki kurarak karşılıklı etkileşime girdiği görülür.Bu kültüre sahip olan toplumlar genellikle birkaç aileden oluşurken bazı ailelerde bu sayının 10 aileye kadar çıktığı görülür.Afenesyevo kültürünü sırası ile Okunyev, Andronovo, Karasuk, Tagar ve Taştık kültürleri takip eder.Sayılan kültürlerin özellikleri İç Asya coğrafyasında hâkim olan konargöçer kültürün kaynaklarını oluşturur.


Web Tasarım