Adıyaman Hakkında Bilgiler

Adıyaman Hakkında Bilgiler

İlçeleri

Adıyaman Merkez

Şehir merkezi olarak bilinen Adıyaman Merkez, küçük bir yüzölçümüne sahiptir. Çevresindeki ilçelere göre daha nüfuslu olan merkez ilçesinde pek çok tarihi ve doğal yapı bulunmaktadır. Gezi programları açısından tercih edilen ilçelerden olan merkez ilçesinde Adıyaman Müzesi ön plana çıkmaktadır. Her yıl yüz binlerce kişi tarafından ziyaret edildiği belirtilen merkez ilçesinin sanayi faaliyetleri açısından gelişmiş olduğu bilinmektedir.

Besni

Şehir merkezinden 90 kilometre uzaklıkta yer alan Besni, doğal güzellikleriyle zaman zaman ziyaret edilen ilçeler arasındadır. Sakin ve sessiz bir bölgede yer alan Besni, yüzölçümü açısından geniş topraklara sahiptir. Kamp ve piknik gibi aktiviteler gerçekleştirebileceğiniz ilçede en çok ziyaret edilen turistik yapı Besni İçmesi’dir. Genellikle kırsal yaşamın sürdürüldüğü ilçe, yaz aylarında sık sık tercih edilmektedir.

Çelikhan

Özel araçlarla veya otobüslerle ulaşım sağlayabileceğiniz Çelikhan, Adıyaman şehir merkezinden 60 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Genellikle Çelikhan İçmesi’nin ziyaret edildiği ilçede mesire alanları da ön plana çıkmaktadır. Doğa ile iç içe olmak isteyen ziyaretçilerin mutlaka ziyaret etmesi gereken ilçelerden biri olan Çelikhan, bahar aylarında piknik aktiviteleri açısından tercih edilmektedir.

Gerger

Su kaynakları açısından avantajlı bir bölgede yer alan Gerger ilçesi, şehir merkezinden 70 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Dağlık ve engebeli bir bölge olan Gerger, yaz aylarında sık sık tercih edilen yerlerden biridir. Atatürk Barajına komşu olmasıyla bilinen Gerger ilçesi, kamp ve piknik gibi aktiviteler açısından tercih edebileceğiniz bir ilçedir.

Gölbaşı

Adıyaman şehir merkezinden yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta yer aldığı belirtilen Gölbaşı ilçesi, tarım faaliyetleriyle ön plana çıkan bir kenttir. Pek çok doğal güzelliğin yer aldığı ilçede geniş yüzölçüme sahip bir Gölbaşı Gölü bulunmaktadır. Kamp aktiviteleri açısından tercih edebileceğiniz bir ilçe olan Gölbaşı, yaz aylarında sık sık tercih edilmektedir.

Kahta

Merkez ilçesinden sonra en çok ziyaret edilen 2. ilçe olan Kahta, her yıl on binlerce turist tarafından ziyaret edilmektedir. Pek çok turistik yapının yer aldığı ilçe yabancı turistlerin uğrak noktaları arasında bulunmaktadır. İlçede mutlaka gezilmesi gereken yerler arasında Cendere Köprüsü, Nemrut Dağı ve Karakuş Tümülüsü yer almaktadır.

Samsat

Adıyaman şehir merkezinden 60 kilometre uzaklıkta yer aldığı belirtilen Samsat ilçesinin sessiz ve sakin bir bölgede bulunduğu bilinmektedir. Kırsal yaşamın hakim olduğu ilçede doğa ile iç içe olunması mümkündür. Köy kahvaltılarını eşsiz manzaralara karşı gerçekleştirebileceğiniz Samsat ilçesi bahar aylarında piknik aktiviteleri açısından tercih edilmektedir.

Sincik

Adıyaman şehir merkezinin 50 kilometre güneyinde yer alan Sincik ilçesi, her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret edilmektedir.Arsamiea Antik Kenti’nin yer aldığı ilçede yabnacı turistler sıklıkla ziyaret gerçekleştirmektedir.Tarihi yapılarıyla ön plana çıkan Sincik kenti, sakin bir bölgede bulunmaktadır.

Tut

Şehir merkezinden 90 kilometre uzaklıkta yer alan Tut ilçesi, gezi programları açısından ön plana çıkmaktadır. Doğal güzellikleriyle turistlerin beğenisini kazanan kent, doğa ile iç içe olabileceğiniz bir bölgede bulunmaktadır. İlçe merkezinde bulunan mesire alanı, kamp ve piknik açısından tercih edebileceğiniz bir bölgedir.

Adıyaman İlin Adının Hikayesi

Adıyaman isminin menşeyi hakkında çeşitli rivayetler vardır.Birinci rivayete göre; Perre şehrinde cereyan ettiği belirtilen bir olaya bağlanmaktadır. FARRİN yada PERRE olarak bilinen şehirde PUT’ a tapan bir babanın yedi oğlu, babalarında evde olmadığı bir gün bütün putları imha ederek ALLAH’ın (Hz. İsa’nın söylediği gibi) bir olduğunu kabul ve ilan ederler. Putperest baba durumu öğrenince yedi oğlunu da öldürür. Babaları tarafından öldürülen yedi kardeşin hatırasına Farrin (Perra=Pirin)’ de bir manastır yaptırılır. Bu olaydan ötürü de şehre Yedi Yaman adı verilir. Yedi Yaman zamanla Adıyaman şekline dönüşür.İkinci rivayete göre; Adıyaman şehrinin ortasında yaptırılan Mansur’un kalesi olarak bilinen kale’ ye halk, Hısn-ı Mansur ismini vermiştir.Hısn-ı Mansur isminin menşeyi hakkında iki ayrı rivayet mevcuttur. Kaynaklarda VII. yüzyılda buraya gelen Emevi komutanlarından Kays kabilesine mensup Mansur. Ca’vene’ye izafetle bu ismin verildiği rivayet edilmekte ise de başka bir rivayete göre bu ismin Abbasi Halifesi Ebu Cafer El-Mansur’un adından gelmektedir. Zamanla halk arasında telâffuz şeklinin de değişmesiyle “HÜSNÜ MANSUR” olarak bu şehrin ismi değiştirilmiş olmaktadır.Üçüncü rivayete göre; Adıyaman şehrini doğu, batı ve güney yönlerinde derin vadiler çevirmiştir.Bu vadilerin yamaçları zengin meyve ağaçları ile kaplı olduğu gibi, şehrin çevresinin de meyve ağaçlarıyla kaplanmış olmasından dolayı güzel vadi anlamında olan “VADİ-İ LEMAN” (Güzel vadi) kelimesinin söylenişi zamanla değişmiş ve halk arasında “ADIYAMAN” şekline dönüşmüştür. Ancak, Hısn-ı Mansur yani Hüsnü Mansur ismi 1926’ ya kadar resmi ad olarak kalmıştır.1926 yılından itibaren Bakanlar Kurulu kararları ile şehrin ismi tekrar ADIYAMAN olarak değiştirilmiştir.

Adıyaman Bölgesi Eskiçağ Yerleşmeleri Nelerdir?

Paleolitik Yerleşmeler

Paleolitik kültürü meydana getiren insanlar mağaralarda yaşıyorlardı.Bu insanlar için avcılık kültürel gelişimin ilk devrelerinde en önemli aşamalardan biriydi.Bölgede bulunan bol miktardaki av hayvanı insanların düşüncesine ve sosyal yaşantısına yön veren etkenlerden biri olmuştur.Adıyaman-Malatya karayolu üzerinde bulunan PALANLI KAYAALTI SIĞINAĞI işte böyle bir paleolitik dönem yerleşmesidir.

Adıyaman Samsat Şehramuz Tepesi ve Çevresi Yerleşmeleri’nde yine paleolitik dönem kalıntıları bulunmaktadır. Bölgede ayrıca Kung Kıracı Tepesi, Ziyaret Tepesi ve Kemşak Tepesi gibi yerleşim yerleri de vardır.

Adıyaman yöresinde Neolitik, Kalkolitik ve Eski Tunç Dönemini yansıtan yerleşme yerlerinin başında, bugün Atatürk Barajı gölü sahası içinde kalan Samsat (Samosata Höyüğü) gelmektedir. Ayrıca Kommegene Krallığı’nın başkentliğini yapmıştır.Keza Tille Höyük yörenin diğer önemli bir höyüğüdür.

Adıyaman bölgesi Helenistik ve Roma Dönemi eserleriyle ün yapmış bir bölgemizdir.Bu kalıntıların en önemlisi Eski Kahta Köyünün yanındaki 2150 m yüksekliğinde Nemrut Dağı’nın üzerindedir.Toros Dağları ile Fırat Nehri arasındaki yöre, Helenistik ve Roma çağlarında Kommagene olarak adlandırılır.

Kommagene M.Ö. I. yüz yıl başında Selevkoslar soyuna son veren iç savaşlar sırasında I.Mithradates Kallinikos tarafından bağımsız bir krallık olarak kurulmuştur. Antikçağ’ daki adı Nymphaios olan bugünkü Kahta Çayı üzerindeki Eski Kahta Köyünün yanında yer alan Arsameia kentinde, antik kentin kuruluşunu anlatan yazıtlara rastlanmıştır.Bu kentin 3 km güneybatısında Kahta Çayı’nın bir kolu olan Cendere Çayı’ndaki güzel köprü, sütunlar üzerindeki Latince bir yazıta göre Roma döneminde dört Kommagene kenti tarafından yaptırılmıştır.
Antitorosların bir uzantısı olan Nemrut Dağı’nın 2150 m yükseklikteki zirvesinde bugün herkes tarafından bilinen ve Geç Helenistik Devirden kalma tapınaksal mezar anıtı, yeryüzünün en değerli kültür varlıklarından biri olarak kabul edilmiştir.Bu anıt ve çevresi 1987 yılında UNESCO nezrindeki “İnsanlığın Kültür Mirası” listesine alınmış 1988 yılında da Türk Hükümeti tarafından Milli Park ilan edilmiştir.

Roma dönemi eserleri arasında kaya mezarları da bulunmaktadır.Adıyaman Kahta İlçesi Eskitoz (Ancos) Köyünün doğusundaki Fırat vadisinde yamaç boyunca kalker kayalara oyulmuş pek çok mezar bulunmuştur.Ancak bunlar Atatürk Barajı suları altında kalmıştır.
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde özellikle Adıyaman ve Gaziantep yöresinde kurulmuş olan ilk devlet Kommagene (M.Ö.69-M.S.72) Krallığıdır.Bölgede Selevkos hakimiyetini İran’daki Parth’ların (M.Ö.240-85) hakimiyeti takip eder. Parthlar sınırlarını Fırat boylarına kadar genişleterek Diyarbakır’ı ellerine geçirdiler.

Ancak M.S.226 yıllarına kadar ellerinde tutabildiler (OKTAY Akşit,“Roma İmparatorluk Tarihi” İstanbul 1985).

Tarihi

Adıyaman, tarihin bilinen en eski yerleşim yerlerinden biridir.Adıyaman Palanlı Mağarasında yapılan incelemelerde kent tarihinin M.Ö. 40000 yıllarına kadar uzandığı anlaşılmıştır.

Yine Samsat-Şehremuz Tepe’deki tarihi bulgulardan M.Ö. 7000 yılına kadar Paleolitik, M.Ö. 5.000 yıllarına kadar Neolitik, M.Ö. 3000 yıllarına kadar Kalkolitik ve M.Ö. 3000-1200 yılları arasında da Tunç Çağı dönemlerinin yaşandığı anlaşılmıştır.Bu dönemde bölge Hititlerle Mitannilar arasında el değiştirmiş ve Hitit Devletinin yıkılmasıyla (M.Ö. 1200) karanlık bir dönem başlamıştır.M.Ö. 1200’den Frig Devletinin kuruluşu olan M.Ö. 750 yıllan arası dönemle ilgili olarak yazılı kaynağa rastlanmamıştır.Ancak; bu dönemde yöre, Asur etkisine girmeye başladığından, Samsat’ta bulunan Asur etkili mühürler ve Kahta Eskitaş Köyünde bulunan Hitit Hiyeroglifi ile yazılmış kitabeler, Anadolu’daki tarihi silsilenin ilimizde de aynen devam ettiğini, göstermektedir.Bu dönemde Adıyaman ve çevresinde Hitit Devletinin yıkılmasıyla ortaya çıkan Geç Hitit şehir devletlerinden biri olan Kummuh Devleti hüküm sürmüştür.

M.Ö. 900-700 yılları arasında yöre Asur etkisinde kalmakla birlikte, Asurlular tam olarak egemen olamazlar.6. yüzyılın başlarından itibaren yöreye Persler hakim olur ve yöre Satrap’lar (Valiler) eliyle yönetilir.M.Ö. 334 yılında Makedonya Kralı Büyük iskender’in Anadolu’ya girmesiyle Pers’ler hakimiyetini kaybetmiş ve M.Ö. 1. yüzyıla kadar yörede Makedonyalı Seleukos Sülalesi hüküm sürmüştür.Bu sülalenin gücünün zayıfladığı sıralarda, Kral Mithradetes l Kallinikos Kommagene Krallığının bağımsızlığını ilan etmiştir (M.Ö. 69).

Başkenti Samosota (Samsat) olan Kommagene Krallığı, egemenliğini MS. 72’ye kadar sürdürmüş, bu tarihte yöre Roma imparatorluğunun eline geçmiş ve Adıyaman Roma imparatorluğunun Syria (Suriye) Eyaletine, 6.Lejyon olarak bağlanmıştır. Roma imparatorluğunun 395 yılında Batı ve Doğu Roma olarak ayrılmasıyla, Adıyaman Doğu Roma imparatorluğuna katılmıştır.643 yılından itibaren bölgeye İslam akınları başlamakla birlikte İslam hakimiyeti ancak 670 yılında Emevi’lerle kurulabilmiştir.758 yılında ise, II, Abbasi komutanlarından Mansur Ibni Cavene’nin hakimiyetine girer. 926 yılına kadar Abbasi hakimiyetinde kalan şehirde bu tarihte Hamdanilerin egemenliği başlar.958 yılında yöre yeniden Bizanslıların eline geçer.

1114-1181 yıllan arası yöreye Türk akınları olur. 1204-1298 yılları arasında Samsat ve yöresini Anadolu Selçukluları ele geçirir. 1230 ve 1250 yıllarında Moğol saldırılan yaşanır.1298’de yöre ve bölge Memlüklerin eline geçer.1393 yılında Adıyaman bu kez de Timurlenk tarafından yağmalanır.

Büyük bir istikrarsızlığın olduğu orta çağ boyunca Adıyaman Bizans, Emevi, Abbasi, Anadolu Selçukluları, Dulkadiroğullan arasında el değiştirmiş ve nihayet Yavuz Sultan Selim’in Iran seferi sırasında 1516 yılında Osmanlı topraklarına katılmıştır.Osmanlı topraklarına katılan Adıyaman, başlangıçta merkezi Samsat’ta bulunan bir Sancakla Maraş Beylerbeyliğine bağlıyken, Tanzimat’tan sonra bir kaza olarak Malatya’ya bağlanmıştır.

Cumhuriyetin kuruluşundan 1954 yılına kadar eski idari yapısı korunarak Malatya’ya bağlı kaza konumunda olan Adıyaman 1 Aralık 1954 tarihinde 6418 sayılı Kanunla Malatya’dan ayrılarak müstakil il haline gelmiştir.

Dulkadiroğullarından Osmanlı İmparatorluğu’na geçen Adıyaman şehri, önce Kahraman Maraş (Zülkadriye) Eyaleti sınırları içinde yer alır.İlk yıllarda (1519-1530) Samsat sancağına bağlanır. 1531’ den sonra da Elbistan sancağına bağlanır.1841 yılında Adıyaman şehrinin ilçe merkezi olduğunu görüyoruz. Şehrin, vali adına görev yapan bir memur yani kaymakam tarafından yönetilmeye başladığını görüyoruz.

Ancak tarihi belgelerde “Kaymakam”sözcüğüne rastlanmamıştır. 1849 yılında sancak haline getirilerek Diyarbakır’a bağlanmıştır.Bu tarihten itibaren Besni, Kahta ve Siverek ilçelerinin de Adıyaman sancağına bağlandığını görüyoruz. 1859 yılında bu defa Malatya sancak olunca, Adıyaman tekrar ilçe haline dönüştürülür.Bu durum, Adıyaman’ın resmen il merkezi olduğu 01.12.1954 tarihine kadar devam eder.

22.06.1954 tarih ve 6414 sayılı Yasa ile Kahta, Besni, Gerger ve Çelikhan ilçeleri ile birlikte 16 bucak da Adıyaman’a bağlanmıştır. Daha sonra 7035 sayılı kanunla 01.04.1958 tarihinde Gölbaşı, 01.04.1960 tarihinde Samsat, 09.05,1990 tarihinde 09.05.1990 tarihinde 1664 sayılı yasayla Tut ve 1991 yılında ise Sincik ilçe merkezine dönüştürülmüştür. Bugün Adıyaman’a bağlı 8 ilçe merkezi bulunmaktadır.

Yeni Çağda Adıyaman

1515 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nun hükümdarı Yavuz Sultan Selim, İran seferi dönüşünde Dulkadiroğulları Beyliği’nin egemenliğine son vererek, Adıyaman ve çevresini topraklarına katar. Böylece Adıyaman’da Osmanlı İmparatorluğu dönemi başlamış olur.
Adıyaman ve çevresi Osmanlı yönetimine girdikten sonra, sınır boyu olmaktan çıkar.Bunun sonucu olarak savaş, baskın ve istila korkusundan kurtulur, huzura ve sükuna kavuşur. Osmanlı yönetiminin Türk aşiretlerini belli yörelerde oturmaya mecbur eden iskan (yerleşme) politikasından dolayı, Anadolu’nun diğer yerlerinde olduğu gibi bu yörede de zaman zaman isyanlar meydana gelir; ancak bu isyanlar bastırılır.

Orta Çağda Adıyaman

Adıyaman ve çevresi M.S.395 yılından itibaren Doğu Roma İmparatorluğu’ nun (Bizans Devleti’nin) egemenliği altındayken İslam akımlarına maruz kalmıştır.

Hz. Ömer’in halifeliği döneminde (634-644) Adıyaman ve çevresi Müslüman Arapların eline geçmiştir.Aba Ubeyde, Halid Bin Velid, Sait Bin Ebi Vakkas ve İyaz Bin Ganm gibi tanınmış islam komutanlarının katıldığı savaşlar sonucunda 638 yılında bu bölge İslam topraklarına katılmıştır.

Adıyaman ve çevresi bir süre Müslümanlarla Bizanslar arasında sınır bölgesi ve çekişme konusu olur.670 yılında Emevi komutanlarından Mansur Bin Cavena Adıyaman’ı ele geçirir.Bu komutanın Adıyaman şehrinin ilk yerleşim alanı içinde kalan bugünkü Adıyaman Kalesini yaptırdığı rivayet olunur.

M.S. 758 yılında Abbasi halifesi Ebu Cafer Mansur tarafından Emevi egemenliğine son verilir.Böylece Adıyaman ve çevresine Abbasiler hakim olurlar.
M.S. 1066 yılında Selçuklu komutanlarından Gümüştekin, Adıyaman şehrini (Hısn-ı Mansur-u) ve çevresini ele geçirir; ancak iç karşılıktan dolayı geri çekilir. 1071 Malazgirt Muharebesi’ni izleyen 1082 yılında Hıns-ı Mansur (Adıyaman şehri), tekrar ele geçirilir ve Abbasi hakimiyeti sona erer. Selçukluların egemenliği altında kalan Adıyaman ve çevresi Haçlı Savaşları’nın etkisi altında kalarak geçici olarak el değiştirir.Adıyaman ve çevresi1114-1204 tarihleri arasında Eyyubilerin kontrolü altına da girmiştir.Anadolu Selçukluların 1298 yılında Moğolların istilasına uğrar; iç karışıklık yaşanır.Bu durum 1339 tarihine kadar devam eder.1339 tarihinde Adıyaman ve çevresi, Dulkadıroğulları Beyliği’nin kurulmasından bir süre sonra Dulkadıroğulları’ nın egemenliğine girer. 1398’ de Osmanlı Padişahı Yıldırım Beyazıt yöreyi ele geçirirse de Doğu Anadolu’ya egemen olan Timur tehlikesi nedeniyle geri çekilir.Sonuçta Adıyaman ve çevresi tekrar Dulkadıroğulları’nın eline geçer.

Eski Çağda Adıyaman

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Fırat ve Dicle nehirlerinin arasında kalan havzadaki Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Siirt, Şirnak, Batman ve Mardin illerini içine alan topraklardaki sulama ve enerji üretimine yönelik bir proje gerçekleştirilmiştir.Bu proje kısa adı GAP olan Güneydoğu Anadolu Projesi’dir.Bu proje çerçevesinde, su altında kalmış antik yerleşim bölgelerinde arkeolojik araştırmalar yapılmıştır.

Coğrafi konum itibariyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi, güneyde Mezopotamya, doğuda İran, kuzeyde doğu Anadolu ve Kafkasya, batıda Orta Anadolu bozkırları arasında yer alan bir orta bölgedir.Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi yaylaları, sözü edilen bölgeler arasında binlerce yıl önce parlayıp sönen eski medeniyetlerin bir kavşak yeri olduğu için insanlık tarihi boyunca eşi az görülen medeniyetlere sahne olmuştur.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Tarih öncesi çağlarda yaşayan insanların ihtiyaçlarını karşılayacak elverişli bütün özelliklere sahipti.Su kaynakları, doğal kaya sığınakları, çayır ve ormanlık alanları ile zengin av hayvanları insanları en eski çağlardan beri bu bölgeye çekmiş olmalıdır.Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki bu elverişli özellikler, avcılık ve toplayıcılıkla geçimlerini sürdüren insanlara çok olumlu yaşama ortamı sunmuştur.Bu ortam bölgede bir çok medeniyetin filizlenmesi sonucunu doğurmuştur.

Coğrafi Yapı

Adıyaman ili Orta Fırat bölümü içinde yer alır.Eski coğrafyacı ve tarihçilere göre: Güneyde Arap Yarımadasından, Kuzeyde Toros Sıradağları’na doğru uzanan Arap çöllerinin sona erdiği yerde, Toros sıra dağlarının eteklerinde verimli topraklar yer almaktadır.Arap çöllerini kuzeyden bir ay gibi saran bu topraklara binlerce yıldan beri ‘Bereketli Hilal’ adı verilmiştir.Ortadoğu ülkelerinin merkezinde yer alan ‘Bereketli Hilal’ topraklarında Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarından gelen ana kara yolları birbirlerini kesmektedir. Tarih boyunca ‘Bereketli Hilal’ Bölgesi ana ticaret yollarının kavşak noktalarında, büyük ticaret ve sanayi şehirleri doğmuş, büyümüş, yıkılmış ve yerlerine yenileri kurulmuştur. ‘Bereketli Hilal’ bölgesinin bir parçası sayılan Orta Fırat Bölümünün illerinde olan Adıyaman şehri, ‘Bereketli Hilal’ bölgesinin en üst sınırını oluşturmaktadır.Adıyaman ili uygun coğrafi özellikleri dolayısıyla tarihinin her döneminde insanların yaşamayı tercih ettikleri bir yerleşim bölgesi olmuştur.

Yeryüzü Şekilleri:

Adıyaman ‘in Kuzey kesimi torosların uzantısı olan Malatya dağları ile çevrilidir.Çelikhan, Gerger ve Tut İlçelerinin arazilerinin çoğu dağlıktır.İlin belli başlı dağları; Akdağ, Dibek, Ulubaba, Gördük, Nemrut, Bozdağ ve Karadağdır. Güneye inildikçe ova nitelikli araziler başlar. Kahta, Samsat, Keysun ve Pınarbaşı ovaları ilin önemli ovalarıdır.

Bitki Örtüsü:

Adıyaman ili Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri arasında köprü vazifesi gören bir şehirdir.Hatta kısmen Akdeniz Bölgesinin özelliklerini de taşır. Bu nedenle bitki örtüsü de bu üç bölgenin özelliklerini taşımaktadır. Yüksek rakımlı yerler genelde meşe ağaçları ile kaplanmış olmakla birlikte, su ve toprak erozyonu nedeni ile çıplak hale gelmiş araziler de mevcuttur. Yaz mevsiminin uzun ve kurak geçmesi dolayısıyla orman içi bitki örtüsü yok denecek kadar azdır.Tarım yapılmayan alanlar çayır, mera, yabani ağaçlar ve makilerle kaplıdır.Rakım yükseldikçe ağaç türleri değişmekte kimi bölgelerde meşeliklere rastlamak mümkün olmaktadır.Doğan, şahin, baykuş, keklik gibi yabani kuş türleri yanında tavşan, tilki, çakal gibi yaban hayvanları da Adıyaman il sınırları içerisinde yaşama alanlarına sahiptirler.

Akarsular :

Adıyaman ilinin önemli sayılabilecek akarsuları :

Çakal Çayı (37.5 km.), Kalburcu Çayı, Eğriçay (32 km.}, Besni Akdere Çayı (59 km.) Keysun Çayı (45 km..), Birimşe Çayı (35 km.), Şepker Çayı, Çat Deresi, Gürlevik Deresi ve Halya Deresi (41 km.)

Fırat Nehri: İlin en önemli akarsuyu-dur. Şanlıurfa ve Diyarbakır illeri ile sınırı oluşturur. İl içindeki uzunluğu 180 km. dir. Kâhta, Kalburcu ve Göksu Çayları nehrin başlıca kollarıdır.

Kahta Çayı: Çelikhan yöresindeki Bulam, Abdülharap ve Recep sularını toplayıp Cendere Köprüsünden geçtikten sonra Eski Kahta ve Alut Arazisinde biriken dağ sularını da alarak Fırat Nehri’ne karışır (45.5 km).

Göksu Çayı: Kahramanmaraş ili sınırlarından çıkar.Erkenek, Tut.ve Akdere civarından geçer. Sofraz suyunu da aldıktan sonra Gümüşkaya’nın batısında Fırat Nehrine karışır.İI sınırlan içindeki uzunluğu 90 km’dir.

Sofraz Çayı: Besni ilçesi Toklu Köyü civarından çıkar. Hacıhalil Köyü yakınlarında Keysun Suyu’nu alarak Akdere civarında Göksu Çayı’na karışır. İl sınırları içindeki uzunluğu 51 km.’dir.

Ziyaret Çayı: Kaynağını Cebel ve Zey Köyleri sularından alarak ipekli Köyü civarında Atatürk Barajı Gölü’ne karışır.

Ovalar:

Kahta Ovası

Besni Keysun Ovası

Gölbaşı Inekli Ovası

Çelikhan Pınarbaşı Ovası Çelikhan

Gezilecek Yerler

Çelikhan İçmesi

Her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret edilen Çelikhan İçmesi, şehir merkezinden 38 kilometre uzaklıkta yer almaktadır.Özel araçlarla veya otobüsler yardımıyla ulaşım sağlayabileceğiniz bir mesafe de bulunan doğal güzellik, yabancı turistler tarafından sık sık tercih edilen yerler arasındadır.Yaz aylarının uğrak noktaları arasında bulunan doğal güzelliğin sessiz ve sakin bir bölgede yer aldığı bilinmektedir.

Günübirlik ziyaretler açısından da tercih edilen Çelikhan İçmesi, fotoğraf çekmek isteyen ziyaretçilerin beğenisini kazanmaktadır.Piknik ve kamp yapmak isteyenler tarafından ziyaret edilen Çelikhan İçmesi, saatlerce vakit geçirebileceğiniz yerler arasında bulunmaktadır.Aile grupları tarafından da sık sık tercih edilen yerler arasında bulunan Çelikhan İçmesi, kafa dinleme konusunda ön plana çıkmaktadır.

Yılın her günü ziyarete açık olduğu belirtilen doğal güzelliğin herhangi bir giriş kısıtlaması söz konusu değildir. Özgürce ziyaret edip vakit geçirebileceğiniz yerler arasında bulunan doğal yapı, araç girişine uygun bir bölgede yer almaktadır.Yüzölçümü açısından da yaklaşık 250 metrekare alanı kapsayan doğal yapı, Adıyaman’ın önemli doğal güzellikleri arasındadır.

Çelikhan İçmesi’nin herhangi bir giriş ücreti uygulaması söz konusu değildir.

Besni İçmesi

Adıyaman’ın popüler turistik yapıları arasında bulunan Besni İçmesi, her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret edilmektedir.Özel araçlarla veya otobüsler yardımıyla ulaşım sağlayabileceğiniz bir uzaklıkta yer alan Besni İçmesi, yabancı turistlerin ve gençlerin uğrak noktaları arasında bulunmaktadır.Fotoğraf çekimleri başta olmak üzere piknik aktiviteleri açısından da tercih edilen doğal yapı, Adıyaman turizmi açısından önemli bir yere sahiptir.

Saatlerce vakit geçirebileceğiniz yerler arasında bulunan Besni İçmesi, özellikle gün batımına doğru harika manzaraları ziyaretçilere tanıtmaktadır. Sessiz ve sakin bir bölgede yayılış gösteren Besni İçmesi, doğa ile iç içe olmak isteyen kişiler tarafından da ziyaret edilmektedir. Doğal yapı ve çevresinde aile grupları tarafından hafta sonları piknik aktiviteleri gerçekleştirilmektedir.

Yılın her günü ziyarete açık olduğu belirtilen doğal güzelliğin herhangi bir giriş kısıtlaması söz konusu değildir. Özgürce ziyaret edip vakit geçirebileceğiniz yerler arasında bulunan Besni İçmesi, yaklaşık 400 metrekare alanı kapsamaktadır.Araç girişine uygun bir bölgede yer alan doğal güzellik günübirlik ziyaretler açısından avantajlı bir bölgededir.

Besni İçmesi’nin herhangi bir giriş ücreti uygulaması bulunmamaktadır.

Kotur İçmesi

Adıyaman şehir merkezinden 34 kilometre uzaklıkta bulunan Kotur İçmesi, her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret edilen bir doğal güzelliktir. Sessiz ve sakin bir bölgede yer alan doğal yapıya özel araçlarla veya otobüsler yardımıyla ulaşım sağlanması mümkündür.Gençlerin ve turistlerin uğrak noktaları arasında yer aldığı belirtilen Kotur İçmesi, doğa ile iç içe olma konusunda ön plana çıkmaktadır.

Aile grupları tarafından kamp ve piknik aktiviteleri açısından tercih edilen Kotur İçmesi, fotoğraf çekmek isteyenlerin sık sık ziyaret ettiği yerler arasında bulunmaktadır.Güneşin doğuşuyla birlikte harika manzaraları ziyaretçilere tanıtan doğal yapı, saatlerce vakit geçirebileceğiniz bir bölgedir.Araç girişine uygun bir bölgede bulunan doğal güzelliği istediğiniz zaman ziyaret etmeniz mümkündür.

Yılın her günü ziyarete açık olduğu bilinen doğal güzelliğin herhangi bir giriş kısıtlaması söz konusu değildir. Özgürce ziyaret edip vakit geçirebileceğiniz yerler arasında bulunan Kotur İçmesi, yabancı turistler tarafından da sık sık ziyaret edilmektedir. Kafa dinlemek isteyenler için birebir olan doğal yapı, yaklaşık 250 metrekare alanı kapsamaktadır.

Kotur İçmesi’nin giriş ücreti yoktur.

Değirmenbaşı Mesire Yeri

Adıyaman şehir merkezinden yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta yer alan Değirmenbaşı Mesire Yeri, her yıl on binlerce turist tarafından ziyaret edilmektedir.Özel araçlarla veya gezi otobüsleriyle ulaşım sağlayabileceğiniz bölge, oldukça geniş bir yüzölçümüne sahiptir. Piknik ve kamp açısından tercih edilen Değirmenbaşı Mesire Yeri, doğa ile iç içe olma konusunda da ön plana çıkmaktadır.

Aile grupları tarafından özellikle hafta sonları ziyaret edilen mesire alanında mangal yapılması serbesttir.Spor aktiviteleri açısından da avantajlı olan bölgede futbol, voleybol ve hentbol gibi aktiviteler gerçekleştirmeniz mümkündür.Genellikle bahar aylarında ziyaret edildiği belirtilen mesire alanının ağaçlarla kaplı olduğu bilinmektedir.

Yılın her günü ziyarete açık olduğu belirtilen Değirmenbaşı Mesire Yerinin herhangi bir giriş kısıtlaması söz konusu değildir.Araç girişine uygun bir bölgede yer alan doğal alanı istediğiniz zaman ziyaret etmeniz mümkündür. Fotoğraf çekmek isteyen kişiler tarafından da ziyaret edilen bölge, özellikle gün batımına doğru harika manzaralara şahitlik göstermektedir.

Değirmenbaşı Mesire Yerinin herhangi bir giriş ücreti uygulaması söz konusu değildir.

Karadağ Ormanı

Adıyaman şehir merkezinden 23 kilometre uzaklıkta yer alan Karadağ Ormanı, her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret edilmektedir.Otobüslerle veya özel araçlarla rahatça ulaşım sağlayabileceğiniz doğal bölgeye ortalama 15 – 20 dakika içerisinde ulaşmanız mümkündür.Yabancı turistlerin uğrak noktaları arasında yer alan orman, doğa ile iç içe olma konusunda da ön plana çıkmaktadır.

Kamp ve piknik açısından sıklıkla ziyaret edilen Karadağ Ormanı, yüzölçümü açısından oldukça geniş bir bölgeyi kapsamaktadır.Saatlerce vakit geçirebileceğiniz Karadağ Ormanı, gençlerin ve aile gruplarının sık sık ziyaret ettiği yerler arasında bulunmaktadır.Sessiz ve sakin bir bölge olmasıyla da ön plana çıkan Karadağ Ormanı, mangal faaliyetleri açısından uygun bir bölgedir.

Yılın her günü ziyarete açık olduğu belirtilen ormanın herhangi bir giriş kısıtlaması söz konusu değildir.Özgürce ziyaret edip vakit geçirebileceğiniz ormanın günübirlik ziyaretler açısından da uygun bir bölgede yer aldığı bilinmektedir.Araç girişine uygun bir alan olan Karadağ Ormanı, Adıyaman’da mutlaka gezilmesi gereken yerler arasında bulunmaktadır.

Karadağ Ormanı’nın herhangi bir giriş ücreti yoktur.

Değirmen Çayı

Adıyaman şehir merkezinden 25 kilometre uzaklıkta yer alan Değirmen Çayı, her sene binlerce turistin ziyaret ettiği yerlerden biridir.Özel araçlarla veya otobüsler yardımıyla ulaşım sağlayabileceğiniz bir mesafede yer alan doğal yapı, ortalama 20 dakika uzaklıkta bulunmaktadır. Sessiz ve sakin bir bölgede bulunan Değirmen Çayı, doğa ile iç içe olma konusunda tercih edilmektedir.

Piknik ve kamp gibi aktivitelerin popüler olduğu alanda saatlerce vakit geçirmeniz mümkündür.Arkadaş grupları ve aileler tarafından sık sık ziyaret edilen Değirmen Çayı, sosyal aktiviteler açısından da uygun bir bölgede yer almaktadır.Fotoğraf çekmeyi seven turistlerin uğrak noktaları arasında bulunan Değirmen Çayı, yaz aylarında sıklıkla ziyaret edilmektedir.

Herhangi bir giriş kısıtlamasının olmadığı Değirmen Çayını yılın her günü ziyaret etmeniz mümkündür.Özgürce ziyaret edip vakit geçirebileceğiniz yerler arasında bulunan Değirmen Çayı, araç girişine uygun bir bölgede bulunmaktadır.Hafta sonlarının uğrak noktaları arasında bulunan Değirmen Çayı, mangal aktiviteleri açısından avantajlı bir bölgede yer almaktadır.

Değirmen Çayı’nın herhangi bir giriş ücreti uygulaması yoktur.

Gölbaşı Gölü

Şehir merkezinden 30 kilometre uzaklıkta yer alan Gölbaşı Gölü, önemli doğal yapılar arasında bulunmaktadır. Özel araçlarla veya otobüsler yardımıyla ulaşım sağlayabileceğiniz bir uzaklıkta yer alan Gölbaşı Gölü, aile grupları tarafından sık sık tercih edilmektedir. Piknik ve kamp gibi aktivitelerin ön plana çıktığı doğal alan daha çok bahar aylarında ziyaret edilmektedir.

Fotoğraf çekmek isteyen kişiler tarafından tercih edilen Gölbaşı Gölü, güneşin etkisiyle harika manzaraları ziyaretçilere tanıtmaktadır.Spor faaliyetleri açısından tercih edilen bölgede mangal ateşi yakılması da serbesttir.Aile grupları ve turistler tarafından sık sık tercih edilen Gölbaşı Gölü, oldukça geniş bir bölgeyi kapsamaktadır.

Herhangi bir giriş kısıtlaması bulunmayan Gölbaşı Gölü, araç girişine uygun bir bölgede bulunmaktadır.Doğa ile iç içe olmak isteyen kişiler tarafından ziyaret edilen göl, gençlerin uğrak noktaları arasındadır.Günübirlik ziyaretler açısından da tercih edilen doğal yapı, Adıyaman’da mutlaka gezilmesi gereken turistik yerler arasında yer almaktadır.

Gölbaşı Gölü’nün herhangi bir giriş ücreti uygulaması söz konusu değildir.

Göksu Mağaraları

Şehir merkezinden 15 kilometre uzaklıkta yer alan Göksu Mağaraları, her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret edilmektedir.Özel araçlarla veya otobüslerle ulaşım sağlayabileceğiniz doğal yapı, gençlerin uğrak noktaları arasında bulunmaktadır.Genellikle yaz aylarında ziyaret edilen Göksu Mağaraları, Adıyaman’da mutlaka gezilmesi gereken yerler arasındadır.

Soğuk olmasıyla da bilinen mağaranın yaklaşık 1 kilometre uzunluğa sahip olduğu bilinmektedir.Dar geçit ve tünellerden oluşan mağara, günübirlik ziyaretler açısından da tercih edilmektedir.Fotoğraf çekimi konusunda da ön plana çıkmayı başaran Göksu Mağarası, gençlerin sık sık ziyaret ettiği yerler arasındadır.Yabancı turistler tarafından yaz aylarında ziyaret edilen Göksu Mağaraları, sessiz ve sakin bir bölgede yer almasıyla da ön plana çıkmaktadır.

Özgürce ziyaret edip vakit geçirebileceğiniz yerler arasında bulunan Göksu Mağaraları, araç girişine uygun bir bölgede yer almaktadır.Aile grupları veya arkadaşlar tarafından ziyaret edilen mağara, yerin yaklaşık 15 metre altına kadar inmektedir.

Yılın her günü ziyarete açık olduğu belirtilen Göksu Mağaraları’nın herhangi bir giriş kısıtlaması söz konusu değildir.

Palanlı Mağarası

Şehir merkezinden 10 kilometre uzaklıkta yer alan Palanlı Mağarası, yabancı turistlerin uğrak noktaları arasında bulunmaktadır.Özel araçlarla veya otobüsler yardımıyla ulaşım sağlayabileceğiniz doğal yapıya ortalama 10 – 15 dakika bir yolculuk ile ulaşmanız mümkündür. Sessiz ve sakin bir bölgede yer aldığı belirtilen doğal güzelliğin fotoğraf çekmek isteyen kişiler tarafından sıklıkla ziyaret edildiği bilinmektedir.

Adıyaman’da mutlaka gezilmesi gereken yerler arasında bulunan Palanlı Mağarası, 850 – 900 metre uzunluğa sahiptir.Dar geçitlerden oluşan mağaranın büyük bir kısmı ziyarete kapalıdır.Aydınlatma sistemi ile sürekli olarak ışık alan doğal yapı, soğuk olmasıyla bilinmektedir.Aileler ve arkadaş grupları tarafından sık sık tercih edilen Palanlı Mağarası, doğa ile iç içe olma konusunda ön plana çıkmaktadır.

Yılın her günü ziyarete açık olduğu belirtilen mağaranın herhangi bir giriş kısıtlaması söz konusu değildir.Özel araç veya otobüslerle ulaşım sağlayabileceğiniz doğal güzelliğin araç girişine uygun bir bölgede yer aldığı bilinmektedir.Genellikle yaz aylarında tercih edilen doğal yapıyı istediğiniz zaman ziyaret edebilirsiniz.

Palanlı Mağarası’nın herhangi bir giriş ücreti bulunmamaktadır.

Gümüşkaya Mağaraları

Her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret edilen Gümüşkaya Mağaraları, Adıyaman şehir merkezinden 35 kilometre uzaklıkta yer almaktadır.Özel araçlarla veya otobüsler yardımıyla ulaşım sağlayabileceğiniz bir mesafede bulunan doğal yapı, sessiz ve sakin olması ile ön plana çıkmaktadır. Yabancı turistlerin gezi programları çerçevesinde ziyaret ettiği yerlerden olan Gümüşkaya Mağaraları, yaklaşık 1 kilometre uzunluğa sahiptir.

Günübirlik ziyaretler açısından ön plana çıkan Gümüşkaya Mağaraları, fotoğraf çekimi konusunda da tercih edilmektedir.Özellikle mağara içerisinde yer alan kristal parçaları ve dar geçitler, bölgeyi ziyaret eden turistlerin ilgisini çekmektedir.Genellikle gençler tarafından ziyaret edildiği belirtilen Gümüşkaya Mağaraları, yerin yaklaşık 35 – 40 metre derinliğine kadar uzanan soğuk bir mağaradır.

Herhangi bir giriş kısıtlamasının bulunmadığı doğal yapıyı yılın her günü ziyaret etmeniz mümkündür.Araç girişine uygun bir bölgede yer alan Gümüşkaya Mağaraları, kolayca ulaşım sağlayabileceğiniz mesafede bulunmaktadır.

Gümüşkaya Mağaraları’nın herhangi bir giriş ücreti uygulaması söz konusu değildir.

Nemrut Dağı Milli Parkı

Şehir merkezinin 20 kilometre uzaklığında bulunan Nemrut Dağı Milli Parkı, hem doğal hem de tarihi yapılarıyla ön plana çıkmaktadır. Şehrin en popüler turistik bölgesi olan Nemrut Dağı, her yıl yüz binlerce turist tarafından ziyaret edilmektedir.Özel araçlarla veya otobüsler yardımıyla ulaşım sağlayabileceğiniz milli park, onlarca farklı yapıyı bir arada bulundurmaktadır.

Oldukça geniş bir bölgeyi kapsayan milli park içerisinde günübirlik ziyaretler gerçekleştirmeniz mümkündür.Fotoğraf çekmek isteyen ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında bulunan milli park özellikle yaz aylarında ziyaret edilmektedir.Rehberler eşliğinde gezi turları gerçekleştirebileceğiniz milli parkta konaklama faaliyetlerine katılım sağlamanız mümkündür.Arkadaş grupları ve aileler tarafından sık sık tercih edilen milli park, mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerler arasında bulunmaktadır.

Yılın her günü ziyarete açık olduğu belirtilen milli parkın sabah 09:30 ile akşam 18:30 saatleri arasında hizmet verdiği bilinmektedir.Araç girişine uygun bir bölgede yer alan milli parkın bazı bölgeleri dağlık ve engebeli alanlardan oluşmaktadır.

Arsameia Antik Kenti

Şehir merkezinin yaklaşık 25 kilometre uzağında yer alan Arsameia Antik Kenti, her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret edilmektedir.Özel araçlarla veya otobüsler yardımıyla ulaşım sağlayabileceğiniz bir uzaklıkta yer alan antik kent, günümüzde de arkeoloji çalışmalarının sürdürüldüğü bir bölgedir.Gençler tarafından sık sık tercih edilen antik kentin yaz aylarında ziyaretçi akınına uğradığı belirtilmektedir.

Yaklaşık 1000 metrekare alanı kapsayan antik kent, binlerce yıllık geçmişiyle ön plana çıkmaktadır.Fotoğraf çekimi açısından ön plana çıkan antik kentin Komagene krallığı döneminden kaldığı bilinmektedir. Arkadaş grupları ve aileler tarafından ziyaret edildiği belirtilen antik kentin günübirlik ziyaretler açısından uygun olduğu bilinmektedir.

Araç girişine uygun bir bölgede yer alan Arsameia Antik Kenti’nin herhangi bir giriş kısıtlaması uygulaması söz konusu değildir.İstediğiniz zaman gidip ziyaret edebileceğiniz tarihi bölgenin özellikle gün batımına doğru harika manzaralara şahitlik ettiği bilinmektedir.Sessiz ve sakin bir bölgede yer alan antik kentin engebeli ve dar geçitlerden oluştuğu belirtilmektedir.

Arsameia Antik Kenti’nin herhangi bir giriş ücreti uygulaması söz konusu değildir.

Adıyaman Ulu Cami

Her yıl binlerce turist tarafından ziyaret edilen Adıyaman Ulu Cami, şehir merkezinin 6 – 7 kilometre uzağında yer almaktadır.Özel araçlarla veya otobüsler yardımıyla ulaşım sağlayabileceğiniz bir mesafede bulunan tarihi yapı yüzlerce yıllık geçmişiyle ön plana çıkmaktadır. Tarihi yapısının yanı sıra mimari yapısıyla da dikkat çekmeyi başaran yapı, restorasyon çalışmalarıyla günümüze kadar ulaşmayı başarmıştır.

Yaklaşık 800 metrekare genişliğe sahip olan caminin avlusunda çeşme, abdesthane ve kütüphane bulunmaktadır. Ziyaretçilerin kullanımına açık olarak hizmet sağlayan kütüphane içerisinde tasavvufi kitapların yanı sıra tarihi kitaplarında bulunduğu bilinmektedir.Fotoğraf çekimi açısından tercih edilen caminin ibadet saatleri dışında turistik açıdan ziyaret edilmeye uygun olduğu belirtilmektedir.

Yılın her günü ziyarete açık olduğu belirtilen tarihi yapının herhangi bir giriş kısıtlaması söz konusu değildir. Arkadaş grupları veya yabancı turistleri uğrak noktaları arasında yer alan cami, günübirlik ziyaretler açısından ön plana çıkmaktadır.Araç girişine uygun bir noktada bulunan yapıyı istediğiniz zaman ziyaret etmeniz mümkündür.

Adıyaman Ulu Camii’nin herhangi bir giriş ücreti uygulaması söz konusu değildir.

Cendere Köprüsü

Yabancı turistler tarafından sıklıkla ziyaret edilen yerler arasında bulunan Cendere Köprüsü, her yıl binlerce kişi tarafından tercih edilmektedir. Şehir merkezinden 20 kilometre uzaklıkta yer aldığı belirtilen tarihi köprüye özel araçlarla veya gezi otobüsleriyle ulaşım sağlamanız mümkündür.Fotoğraf çekimi açısından ön plana çıkan köprü, yüzlerce yıllık geçmişiyle de turistlerin ilgisini çekmektedir.

Çevresinde kamp ve piknik gibi aktiviteler yapabileceğiniz tarihi köprüde saatlerce vakit geçirmeniz mümkündür.Günübirlik ziyaretler açısından da tercih edildiği belirtilen Cendere Köprüsü, binlerce yıllık geçmişiyle turistlerin ilgisini çekmektedir.Araç girişine uygun bir bölgede yer aldığı belirtilen tarihi yapının restorasyon çalışmalarıyla günümüze kadar ulaştığı bilinmektedir.

Yılın her günü ziyarete açık olduğu belirtilen köprünün herhangi bir giriş kısıtlaması söz konusu değildir.Özgürce ziyaret edebileceğiniz Cendere Köprüsü, yerli ve yabancı turistlerin sık sık tercih ettiği yerler arasında bulunmaktadır. Aile grupları ve gençler tarafından ziyaret edilen Cendere Köprüsü, Adıyaman’da mutlaka ziyaret etmeniz gereken yerler arasındadır.

Cendere Köprüsü’nün herhangi bir giriş ücreti uygulaması söz konusu değildir.

Perre Antik Kenti

Adıyaman şehir merkezinin 25 kilometre uzağında yer alan Perre Antik Kenti, her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret edilmektedir. Oldukça geniş bir bölgeyi kapsayan tarihi bölgeye özel araçlarla veya otobüsler yardımıyla ulaşım sağlamanız mümkündür. Yabancı turistlerin uğrak noktaları arasında yer aldığı belirtilen tarihi yapıda günümüzde de arkeolojik çalışmaların zaman zaman devam ettiği bilinmektedir.

Günübirlik ziyaretler açısından ziyaret edildiği belirtilen antik kentin fotoğraf çekimi konusunda da ön plana çıktığı bilinmektedir.Sessiz ve sakin bir bölgede yer aldığı bilinen antik kentin ağaçlar arasında bulunduğu belirtilmektedir. Araç girişine uygun bir bölgede bulunan Perre Antik Kenti, tarihi ve kültürel yapısının yanı sıra mimari yapısıyla da ön plana çıkmaktadır.

Yılın her günü ziyarete açık olduğu belirtilen antik kentin herhangi bir giriş kısıtlaması uygulaması söz konusu değildir.Araç girişine uygun bir bölgede yer alan tarihi bölgeyi istediğiniz zaman ziyaret etmeniz mümkündür.Fotoğraf çekmek isteyen ziyaretçilerin genellikle gün batımına doğru ziyaret gerçekleştirdiği bilinmektedir.

Perre Antik Kenti’nin herhangi bir giriş ücreti uygulaması söz konusu değildir.

Yel Baba Türbesi

Adıyaman şehir merkezinden 5 kilometre uzaklıkta yer alan Yel Baba Türbesi, yerli turistler tarafından sık sık ziyaret edilmektedir.Özel araçlarla veya şehir içi otobüs hatlarıyla ulaşım sağlayabileceğiniz türbenin yol kenarında bulunduğu bilinmektedir. Günübirlik ziyaretler açısından tercih edildiği belirtilen Yel Baba Türbesi, Müslüman turistlerin uğrak noktaları arasında bulunmaktadır.

Yerli turistlerin sık sık ziyaret ettiği Yel Baba Türbesinde dua okunma faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.Türbe çevresinde yer alan çeşme ve yazıtlar ziyaretçilerin kullanımına açık olarak hizmet vermektedir.Günübirlik ziyaretler açısından tercih edildiği belirtilen Yel Baba Türbesi, fotoğraf çekmek isteyen ziyaretçilerin de uğrak noktaları arasında bulunmaktadır.Araç girişine uygun bir bölgede yer alan türbeyi istediğiniz zaman ziyaret edebilirsiniz.

Yılın her günü ziyarete açık olduğu belirtilen yapının herhangi bir giriş kısıtlaması söz konusu değildir. Adıyaman’ın önemli tarihi yapıları arasında bulunan türbe, zaman zaman yabancı turistler tarafından da ziyaret edilmektedir. Sakin bir bölgede yer alan türbede zaman zaman ikramlar da yapılmaktadır.

Yel Baba Türbesi’nin herhangi bir giriş ücreti uygulaması söz konusu değildir.

Pirin Ören Yeri

Her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret edildiği belirtilen Pirin Ören Yeri, şehir merkezinden 15 kilometre uzaklıkta yer almaktadır.Otobüslerle veya özel araçlarla ulaşım sağlayabileceğiniz bir mesafede bulunan tarihi alanın sessiz ve sakin bir bölgede bulunduğu bilinmektedir.Fotoğraf çekimi açısından ön plana çıkan tarihi bölgenin yüzlerce yıllık geçmişiyle de beğeni kazandığı belirtilmektedir.

Kamp ve piknik gibi aktiviteler açısından tercih edildiği belirtilen ören yerinin oldukça geniş bir bölgeyi kapsadığı bilinmektedir.Yabancı turistler tarafından sık sık tercih edilen ören yeri, dar geçit ve tünellerden oluşmaktadır. Büyük bir bölümü açık havada yer alan Pirin Ören Yeri, sığınaklara sahiptir.

Yılın her günü ziyarete açık olduğu belirtilen ören yerinin herhangi bir giriş kısıtlaması uygulaması söz konusu değildir.Araç girişine uygun bir bölgede bulunan tarihi yapıyı istediğiniz zaman ziyaret edebilirsiniz.

Pirin Ören Yeri’nin giriş ücreti yoktur.

Safvan Bin Muattal Türbesi

Her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret edildiği belirtilen Safvan Bin Muattal Türbesi, Adıyaman şehir merkezinden 15 kilometre uzaklıkta yer almaktadır.Özel otomobil veya otobüsler yardımıyla ulaşım sağlayabileceğiniz bir uzaklıkta bulunan türbenin yaz aylarında sık sık tercih edilen yerler arasında bulunduğu bilinmektedir.Yol kenarında bulunan türbenin araç girişine uygun bir bölgede yer aldığı belirtilmektedir.

Yılın her günü ziyarete açık olduğu belirtilen Safvan Bin Muattal Türbesi’nin herhangi bir giriş kısıtlaması söz konusu değildir. İstediğiniz zaman ziyaret edebileceğiniz türbenin doğal güzelliklere yakın bir bölgede yer aldığı bilinmektedir.

Safvan Bin Muattal Türbesi’nin giriş ücreti bulunmamaktadır.

Adıyaman Müzesi

Şehir merkezinde yer alan Adıyaman Müzesi, her yıl on binlerce turist tarafından ziyaret edilmektedir.Özel araçlarla veya otobüslerle ulaşım sağlayabileceğiniz müzeye yaya olarak varmanız mümkündür.Şehrin en büyük müzesi olarak bilinen Adıyaman Müzesi, pek çok tarihi ve kültürel parçanın birleştiği noktadır.Gençlerin sık sık tercih ettiği müze, mutlaka gezilmesi gereken yerler arasındadır.

Okullar tarafından sık sık gezilerin düzenlendiği Adıyaman Müzesi, yüzölçümü olarak geniş bir bölgeyi kapsamaktadır.Yabancı turistlerin uğrak noktaları arasında yer aldığı belirtilen müzenin pek çok parçayı barındırdığı bilinmektedir.Aile grupları ve arkadaşlar tarafından sık sık tercih edilen Adıyaman Müzesi, hem açık hem de kapalı bölümden oluşmaktadır.

Yılın her günü ziyarete açık olduğu belirtilen müzenin sabah 09:00 ile akşam 18:30 saatleri arasında ziyaret edebildiği bilinmektedir.Araç girişine uygun bir bölgede yer alan müze, mimari yapısıyla dikkat çekmektedir.İstediğiniz zaman ziyaret edebileceğiniz Adıyaman Müzesi, fotoğraf çekmek isteyen kişilerin uğrak noktaları arasında bulunmaktadır.


Web Tasarım