Abdulbaki Erol Kimdir?

Abdulbaki Erol Kimdir?

Abdulbaki Erol Kimdir?

Doğum tarihi : 02 Mayıs 1949

Abdulbaki Erol Biyografi

Merkezi Adıyaman’da bulunan Menzil tarikatının (Nakşibendi tarikatı) “şeyh”idir.

Abdulbaki Erol, 2 Mayıs 1949 tarihinde Adıyaman’da Kâhta ilçesinin Menzil Köyünde doğmuştur.Babası Seyyid Abdulhakim el-Hüseyni’dir.Babasından sonra “şeyh” olan abisi Seyyid Muhammed Raşid Erol (d.1930) 22 Ekim 1993 tarihinde ölünce Abdulbaki Erol Menzil tarikatının “şeyh”i oldu.Abdulbaki Erol’un Hz Muhammed’in 30’ncu göbekten torunu olduğu söylenir.Köyündeki babasına ait medresede Arapça ve din ilimlerini öğrendi.Eğitimine Siirt’te ve Van’da devam etti.Genç yaşlarında verem hastalığı geçirdi, Ankara’ya tedavi için gönderilerek iyileşti.

Abdulbaki Erol, Adıyaman ilinin Kâhta ilçesine bağlı bir köy Menzil’de kurulduğu için (Nakşibendi tarikatı) Menzil Tarikatı adıyla anılan Cemaat’in “şeyh”idir.

Cemaat’in kurucusu babası Seyyid Abdulhakim el-Hüseyni’nin 1972 yılında ölümünden sonra abisi Seyyid Muhammed Raşid Erol zamanında genişleyen tarikatın 22 Ekim 1993 tarihinde onun da ölümü üzerine şu an ki lideri ise, Abdülbaki Erol’dur.

Abdulbaki Erol kim
Abdulbaki Erol’un Hayatı

Abdulbaki Erol tarikat üyeleri tarafından Gavs-ı Sani olarak görülüyor. Gavs-ı Sani ne demek? Hz Muhammed’i bu dünyada temsil eden alim insanlara Kutub adı veriliyor. Kutub makamının bir adım ötesinde “gavsiyet” makamı yer alır. Gavsiyet makamı nedir? : Bütün makamları kat etmiş, makamların sonlarına yaklaşmış, asrının en büyük söz sahibi konumuna gelmiş, meded veren, insanlara manen yardım makamına erişmiş zatlara verilen bir unvandır. İlahi feyz ve cezbe onda tam tecelli etmiştir. Bu makamdakilerin en büyük özelliği ise tasarruflarının öldükten sonra da devam etmesidir. Her gavs bir kutuptur, fakat her kutub bir gavs değildir.Bu özel bir makamdır. O makamda bulunan kimse kamil insandır.

Şeyh Abdulbaki Erol’un yedi halifesi bulunuyor. İkisi hayatta değil. Hayatta olan 5 halifesinden 2’si beş erkek evladından olan torunları. İsimleri Seyyid Muhammed Saki ve Seyyid Muhammed Fettah.

Seyyid Abdulbaki Erol’un halifeleri şu şekilde sıralanıyor;

1- Seyda Molla Hıdır (ks) Hz. (Vefat etti) / Mardin

2- Seyda Molla İbrahim (ks) Hz. (Vefat etti)

3- Seyda Molla Seyyid Mustafa (ks) Hz. / Mersin

4- Seyda Molla Abdurrahman (ks) Hz.

5- Seyda Molla Nezir (ks) Hz. / Hakkari

6- Seyda Molla Seyyid Muhammed Saki (ks) Hz. / Menzil

7- Seyda Molla Seyyid Muhammed Fettah (ks) Hz. / Menzil

8- Seyda Molla Şeyhmus Ertekin (ks) Hz. / Şanlıurfa

 


Web Tasarım