2.Balkan Savaşı Tarihi, Nedeni, Sonucu

2.Balkan Savaşı Tarihi, Nedeni, Sonucu

2.Balkan Savaşı Tarihi, Nedeni, Sonucu

II.Balkan Savaşı aslında I.Balkan Savaşı’nın bir devamı niteliğindedir.Özellikle I.Balkan Savaşı sonrasında Osmanlı Devleti Balkanlar’dan çekilmek durumunda kalmıştır.Bu süreçte balkanlarda tamamen bir otorite boşluğu oluşmuştur.Balkan devletleri bu otorite boşluğundan yararlanılarak, kendi aralarında bir kargaşa yaratmışlardır.Balkanlarda bulunan toprakların paylaşımı diğer balkan devletleri arasında büyük bir sorun haline gelmiştir.

I.Balkan Savaşı’ndan sonra özellikle Bulgaristan’a diğer Balkan Devletlerine göre daha fazla toprak aldığı için bu duruma Sırbistan ve Yunanistan karşı çıkmıştır.İki devlet bir araya gelerek Bulgaristan’a saldırmışlardır.Bu sebeple de artık yeni bir savaş yani II.Balkan Savaşı ortaya çıkmıştır.Özellikle ikinci balkan savaşı sonrasında Bulgaristan her iki devletten de büyük darbe almıştır.

İkinci Balkan Savaşı Sonuçları Ve Nedenleri

II.Balkan Savaşı’nın başlamasındaki en büyük neden aslında Balkan Devletlerinin kendi arasında bir anlaşmaya varamamasıdır.Balkan Devletleri bir anlaşmaya varamadığı için zorla da olsa Bulgaristan’ın elinde toplanan toprakları geri almak istemişlerdir.Bu sebeplerden dolayı da II. Balkan Savaşı’nın nedenleri şu şekilde sıralanır;

1- Bulgaristan 1.Balkan Savaşı sonrasında balkan toprakları içerisinde çok fazla paya sahip olduğu için diğer balkan devletleri bu duruma hazmedememiştir.

2- Savaş bitiminde Osmanlı Devleti Balkanlar’dan çekildiği için bu alanda büyük bir otorite boşluğu ortaya çıkmıştır.

3- Osmanlı Devleti’nden geriye kalan balkan topraklar özellikle balkan devletleri arasında paylaşılmıştır.

4- Osmanlı Devleti Balkanlar’da kendi hakimiyetini kaybettiği için kargaşa döneminden faydalanarak kaybedilen toprakları geri almak istemiştir.

Bu durumların her biri II.Balkan Savaşının ortaya çıkmasına neden olmuştur.Savaş bitiminde bütün balkan devletleri savaşın bazı etkilerini taşımıştır.İkinci Balkan Savaşı’nın sonuçları ise şu şekilde özetlemiştir;

II.Balkan Savaşı sonrasında özellikle toprak paylaşımı konusunda anlaşmaya varamayan balkan devletleri kendi aralarında bazı anlaşmalar imzalanmıştır.Bu anlaşmalar;

1- Osmanlı Devleti ile Bükreş Antlaşması,

2- Yunanistan ile Atina antlaşması,

3- Sırbistan ile İstanbul Anlaşması yapılmıştır.

Özellikle Osmanlı ile yapılan Bükreş Antlaşması içerisinde;

İki devlet arasında Meriç Nehri’nin bir sınır kabul edilmesi,

Edirne ve Kırklareli’nin Osmanlı Devleti’ne bırakılması,

Bulgaristan’da yaşayan Türklerin ise 4 yıl içerisinde tekrar Osmanlı topraklarına göç etmesi,

Bulgaristan’da yaşamaya devam eden Türklerin inançlarına ve Türkçe olarak eğitim alma haklarına saygı gösterilmesi kararlarına varılmıştır.

2.Balkan Savaşı Kimler Arasında Yapıldı?

II.Balkan Savaşı, öncelikle Bulgaristan başrolde olmak üzere Sırbistan ve Yunanistanlı yapılmıştır. 1.Balkan Savaşı sonrasında Bulgaristan Balkanlarda daha fazla hakimiyet elde ettiği için Sırbistan ve Yunanistan bu duruma karşı koymak istemiştir.Bu nedenle de Sırbistan ve Yunanistan kendi aralarında bir güç oluşturup, Bulgaristan’a saldırmışlardır.

Balkan Savaşı’na daha sonradan özellikle ortaya çıkan kargaşadan yararlanmak isteyen Romanya’da dahil olmuştur.Son olarak Osmanlı Devleti de o bölgede kaybettiği toprakları geri almak için ikinci Balkan Savaşı’na katılmıştır. Kısacası ikinci balkan savaşı 4 ülke arasında yapılmıştır.Savaş sonrasında bu 4 ülke ile de farklı anlaşmalar imzalanmıştır.

Önemi Nelerdir?

Balkan Savaşları’nın her ikisi de aslında balkan uluslarının bir araya getirip, Osmanlı Devleti’nde yer alan toprakları alma düşüncesine bağlıdır. Balkan Savaşları başlamadan önce zaten diğer savaşlarda yorgun düşen Osmanlı Devleti, Balkan Savaşları sırasında da büyük bir yenilgi almıştır.Bu yenilgiden sonra Osmanlı Devleti daha da güçsüz duruma düşerek, bazı topraklarını kaybetmiştir.

I.Balkan Savaşı sırasında Trablusgarp’a fazla bir şekilde asker gönderen Osmanlı Devleti, Balkan Savaşları çıktığı sırada tekrar subayları geri çağırmıştır.Her iki cephede de yenilgi durumuna düşen Osmanlı, Balkan Savaşlarının başlamasıyla maalesef Trablusgarp’ı da kaybetmiştir.Aslında Balkan Savaşları Osmanlı’nın hem gücünü azaltmış hem de elinde var olan topraklarına gitmesine neden olmuştur.

II.Balkan Savaşı’nın Tarihi

II.Balkan Savaşları özellikle Osmanlı’nın çok zor durumlarda olduğu ve güçlerle çatıştığı bir dönemde meydana gelmiştir.Bu nedenle de özellikle II.Balkan Savaşları, Osmanlı için önemli bir yere sahiptir.İlk olarak 1912 yılında başlayan Balkan Savaşları II.Balkan Savaşına kadar sürmüştür.Savaşlar Osmanlı Devleti ile yapılan 1913 Bükreş Antlaşması ile sona ermiştir. Bu antlaşmanın imzalanması savaşında Balkanlarda bitmesine yardımcı olmuştur.


Web Tasarım