1.Balkan Savaşı tarihi, nedenleri, sonuçları, önemi

1.Balkan Savaşı tarihi, nedenleri, sonuçları, önemi

Baklanlarda yer alan devletler tarih boyunca Osmanlı Devleti ile kısmen de olsa sorunsuz bir ilişki yaşamışlardır.Ancak büyük devletler Osmanlı’nın zayıflamaya başlaması sonrasında bu durumdan kendilerine pay çıkarmak istemişlerdir.Rusya gibi devler o dönemlerde bile doğrudan Osmanlı Devleti’ne karşı direkt olarak savaş açamamaktadır.

Osmanlı Devleti 19.yy içerisinde pek çok ayaklanma ile karşı karşıya kalmıştır. Devletin yeniden gücünü toparlayabilmesi ve azınlıklara karşı tavrını belli edebilmesi için yoğun bir çaba göstermesi gerekmiştir.Hükümetin ayaklanmalara karşın mücadele verirken 1. Balkan Savaşı’nın patlak vermesi devleti zor duruma sokmuştur.

1.BALKAN SAVAŞI

1.Balkan savaşı Osmanlı imparatorluğu açısından oldukça ağır sonuçlar doğurmuştu. Yapılan Londra antlaşması ile birlikte Bulgaristan ile bir sınır çizgisi belirlendi. 1.Balkan savaşı sonucunda Bulgaristan diğer devletlere karşı daha fazla toprak kazanmıştı.Bundan dolayı bu diğer Balkan ülkeleri arasında hoşnutsuzluk yaşanmasına neden oldu. Osmanlı imparatorluğu da Sırbistan başta olmak üzere diğer Balkan ülkelerinin Bulgaristan’a karşı başlatmış olduğu savaşı fırsat olarak bilmiş ve Edirne, Kırklareli’ne sahip olabilmek için 2. Balkan savaşında Bulgaristan’a karşı olan devletlerin yanında olmuştur. Çünkü kaybedilen toprak olan Edirne aynı zamanda Osmanlı imparatorluğuna uzun yıllar başkentlik yapmış bir şehir idi. Bu şehrin kaybı sadece bir toprak kaybı olarak değil aynı zamanda bir prestij kaybı olarak görülmekteydi.

Balkan devletlerinin başlatmış olduğu savaşta Bulgaristan birden fazla cepheden mücadele etmek zorunda kaldı.Bundan dolayı da başarılı olması oldukça zordu.Bunun sonucu olarak da Edirne ve Kırklareli Osmanlı devleti ordusunun gayreti ile geri alınmaya başlamıştı. İlk Osmanlı ordusu taarruzu ile birlikte Bulgar ordusu ağır kayıplar veriyordu.Bulgar ordusu Osmanlı ordusuna karşı mukavemet gösteremiyor birden fazla cephede savaşmak zorunda kaldığı için Edirne ve Kırklareli cephelerinde fazla da asker bulunduramıyordu.Savaşı ağır kayıplarla kaybeden Bulgar ordusu elindeki topraklarının da çoğunluğunu kaybetmişti. Sonunda ise diğer balkan devletleri ve Osmanlı imparatorluğunun da içinde olduğu Bükreş antlaşmasını Bulgaristan imzalamak zorunda kaldı.

1.BALKAN SAVAŞI TARİHİ

1.Balkan savaşı 16 Haziran 1913 tarihinde başlamış olup, 18 Temmuz 1913 yılında sona ermiştir.

1.BALKAN SAVAŞI SONUÇLARI

Edirne ve Kırklareli Osmanlı imparatorluğuna geri verildi.

Bulgaristan ağır kayıplar vererek savaşı kaybetti.

Balkan devletleri ve Bulgaristan arasında Bükreş antlaşması imzalandı.

Balkanlarda yaşayan Türkler, daha fazla savaşa maruz kalmamak için Anadolu’ya göç etmeye başladılar.

Bükreş antlaşması ile birlikte çizilen sınırlardan sonra Osmanlı imparatorluğu Balkan topraklarından tamamen çekilmiştir.

Avrupa devletleri arasında kutuplaşma başladı ve Osmanlı imparatorluğu Almanya ile yakın ilişkiler kurmaya başladı.

1.BALKAN SAVAŞI ÖNEMİ

Osmanlı imparatorluğunun Balkanlardan tamamen çekildiği son savaştır.Bu savaş sonucunda ise yıllardır Osmanlı devleti başkenti olarak kalmış olan Edirne’de geri alınmış ve Osmanlı prestiji tekrardan kazanılmıştır.

1.BALKAN SAVAŞI NEDENLERİ

Diğer Balkan devletlerinin Bulgaristan’ın birinci balkan savaşında elde etmiş olduğu toprakların fazla olduğunu düşünmesi.

Osmanlı imparatorluğunun Edirne ve Trakya’yı geri almak istemesi

1.Balkan Savaşı Osmanlı İmparatorluğu açısından oldukça önemli savaşlardan biri olarak karşımıza çıkar. Bağımsızlığını yeni elde etmiş olan Balkan devletleri birleşerek Osmanlı Devleti’ne karşı savaşmayı başlamışlardır.Bu savaş Osmanlı Devleti’nin çok büyük kayıplar verdiği savaşların başında gelmektedir.

Fransız İhtilali ile birlikte neredeyse tüm dünyaya yayılan milliyetçilik akımı Osmanlı Devleti’ni de oldukça olumsuz etkilemiştir.Avrupalı devletler Osmanlı içinde yaşayan azınlıkları kışkırtarak Osmanlı’ya karşı ayaklanmalarına sebep olmuş ve Osmanlı Devleti için bu durum oldukça olumsuz sonuçlanmıştır.Rusya Panslavizm politikası ile Balkan Devletleri üzerinde daha fazla etkili olmuştur.Osmanlı Devleti de eski gücünde olmadığı için burada ki isyanları durduramamıştır.Osmanlı Devleti bu savaşta Bulgaristan Yunanistan Sırbistan ve Karadağ karşı mücadele etmiş ve savaşı kaybetmiştir.

Dünya tarihi için de oldukça önemli olan 1. Balkan Savaşları özellikle Osmanlı Devleti’nin çok büyük kayıplar vermesine sebep olmuştur. Osmanlı Devleti 1.Balkan Savaşı’nda 4 cephede mücadele etmiş ve sonuç olarak başarısız olmuştur.Osmanlı Devleti’nin Balkan Savaşları’nda başarısız olmasının en büyük sebebi ise ordunun kendi içerisindeki alaylı- mektepli çatışması olmuştur.1.Balkan Savaşı sonucunda Londra Antlaşması imzalanmıştır.

 


Web Tasarım